Műhely

Szokatlanul szép vállalkozás

Fennállásának 35. esztendejét ünnepelte a minap a Szentegyházi Gyermekfilharmónia. Az ünnepségen a Gábor Áron Szakközépiskola magyartanára, Nagy Eszter köszöntötte az együttes, annak hajdani és jelenlegi tagjait, Haáz Sándor karnagyot. Az alábbiakban a köszöntő szerkesztett változata olvasható. “Rózsafa-vonóként nagy zöngésű húrhoz, / Súrlódjék az írás” – vagy másként mondom: – Vitessék e levél… a Filihez s karnagy-tanár úrhoz – kezdeném köszöntőmet, ...

Bővebben »

Ignácz Rózsa: Torockói gyász

A két világháború között ünnepelt, majd a háborút követően agyonhallgatott íróinkat, műveiket fedezzük fel sorban. Közéjük tartozik Ignácz Rózsa is, akinek életműsorozatát a csíkszeredai Pro Print Kiadó gondozza, de akinek jelentős művei megjelentek például a Püski gondozásában, illetve a Székely Könyvtár legutóbbi sorozatában. Az újrafelfedezett írónő Torockói gyász című regényének újabb olvasatát adja Balázsi Dénes. Olvasmányélményemet szeretném megoszta­ni könyvbarát ismerőseimmel. ...

Bővebben »

Táncházmuzsikusok találkozója a bo­ros­pataki skanzenben

Negyvenéves lesz idén a táncház­moz­galom. A jeles évfordulóra való készülődés jegyében zajlik jövő hét végén a Gyimesközéplok községhez tartozó Borospatakán a XII. Erdélyi Táncház­ze­né­szek Találkozója. Az előkészületekről Molnár Szabolcs prímás, a rendezvény szervezője tájékoztatta lapunkat. Tizenkettedik alkalommal gyűlnek össze az erdélyi táncházzenészek megbeszélni közös dolgaikat, no meg együtt muzsikálni. Az eddigi találkozók közül tíz a borospataki skanzenben zajlott, kivételt a ...

Bővebben »

Volt egyszer egy…

…fotográfia, ami a kezdetekben fontos volt a néprajz, építészeti örökség, társadalomtudományok számára. Gondoljunk csak a 19. század hírneves magyar fényképezőire (Orbán Balázs, Jankó János, Herman Ottó, Vajkai Aurél), azaz a fényképet elsősorban illusztratív, kiegészítő funkcióval alkalmazó tudományterületekre (muzeológia, viselettörténet, szokáskutatás stb.). A magánfénykép viszont többnyire családi emléktárgy. Néhány évtizede a fotózás valamelyes hozzáértést igénylő és költséges foglalkozás volt, a hivatásos ...

Bővebben »

„Egy népi sarjadék, Ki törzsömnek élek, érette, általa…”

200 éve született Arany János (1817–1882). Az évforduló kapcsán Műhely mellékletünkben több írást közöltünk. Mai lapszámunkban Málnási Ferenc kolozsvári ny. magyartanár Arany egyik Petőfihez írt négysorosát elemzi, segítve értelmezését. Arcom vonását az ábrázolásban Szemed hiszem hogy hiven fölleli De úgy ha a mit a festő hibázott A költő azt utána képzeli. (Arany János) Arany János szövege eredetiben kézzel írott, kötetben ...

Bővebben »

Magasságokban kokalevéllel

Eleddig csak hallomásból ismertem a sajátos földrajzi viszonyok okozta testi-lelki állapotok meglétét. Régebb megtapasztaltam ugyan azt, hogy amikor lementünk a tengerpartra, akkor egy-két napig álmosabb voltam, napközben is, meg többet aludtam, alkalmanként a fejem is fájt, de ez hamar elmúlt. Mint ahogyan eddig Budapest is hasonló tüneteket váltott ki belőlem, mert az alföldi alacsony légnyomás ilyeneket okoz. De különös módon, ...

Bővebben »

A székelyszentmihályi unitárius templom orgonájának története

Templomaink felbecsülhetetlen kincsei közé tartoznak az orgonák. A hangszerek királynőjének tartott bonyolult szerkezetek a barokk korban terjedtek el vidékünkön is. A keresztúri egyházkör unitárius templomai orgonáinak bemutatására vállalkozott sorozatában Márk Attila. Mondák, legendák vidékén járunk. A falu közelében levő Szalon-patakáról azt tartja a hagyomány, hogy a Firtos-csúcs alatti hajdani vár szalonjából ered. A Fehérló mondája szerint a nyikómenti lovag itt ...

Bővebben »

Átjárás valóság és fikció között

László Hajnalka képzőművész, reklámgrafikus munkáiból nyílt kiállítás tegnap délután Csíkszeredában, a Csíki Székely Múzeum Kossuth utcai galériájában. A csíkszeredai származású, tanulmányait Nagyváradon végzett művész munkásságát Túros Eszter művelődéstörténész méltatja. Ha láttuk már László Hajnalka alkotásait, valószínűleg emlékezetünkbe véstük azokat. Nemcsak jellegzetes technikája, vagy olyan, motívumszerűen visszatérő képi elemei miatt – mint például a lufik vagy az emberi test/az emberi arc ...

Bővebben »

Ferencz Imre – Ajánlás

  Ajánlás Malacperselybe krajcárokat gyűjtögettem a verseimet és disznóvá nőtt a boldogságom amikor a könyvem megjelent hányszor tömtem tele a perselyt sok apró talentum ment bele Uram talán jól sáfárkodtam ha elfogadható a fele hányszor akartam földhöz vágni azt a perselyt azt a cserepet de áltattam tovább magamat töprengtem vívódtam eleget olvashatja a nagyérdemű eszi nem eszi mást nem kap: ...

Bővebben »

Szerelem a holokauszt árnyékában

A KALOT Egyesület által működtetett Olvasóklubbal együttműködve havonta egy alkalommal egy-egy szépirodalmi művet ajánlunk olvasóink figyelmébe. A klub tagjai többnyire kortárs magyar és világirodalmi műveket olvasnak és vitatnak meg szakértők vezetésével. Gárdos Péter Hajnali láz című regényét Orbán Zsuzsa Lilla ismerteti. Cárdos Péter Hajnali láz című regényét nem nevezném szépirodalminak. Sem különösebben bonyolultnak vagy többrétegűnek. Olvasni viszont jó. Az író ...

Bővebben »