Műhely

A zsögödi Mikók tárgyi emlékeit keresik a kúriánál

Már több mint két hete folynak az ásatások a zsögödi Mikó-kúria körül. A régészek már négy szelvényt is megnyitottak, és az eddig talált leletek alapján a nemesi család mindennapjainak egy kis szeletébe tekinthetünk be a 16. századtól a 20. század elejéig. Darvas Lóránt, az ásatást vezető régész kalauzolt minket körbe, és osztott meg velünk érdekes újdonságokat. Márk Boglárka beszámolója. Egyelőre ...

Bővebben »

Bálványosi ismérvek

Harminchárom alkotó részvételével zajlott idén a nyolcadik alkalommal megszervezett bálványosi Art Camp művésztábor. A rendezvény a bálványosfürdői Grand Santerra wellnessközpont konferenciatermében berendezett kiállítással zárult. A kiállított anyagot Túros Eszter művészettörténész ismerteti. Itt szép lassan elég komoly képzőművészeti anyag gyűlt össze, fontos válogatás a mai, elsősorban hazai képzőművészetből. Gyönyörű, településektől elzárt természeti környezet, a legkorszerűbb, és minden szinten a hétköznapokból való ...

Bővebben »

A hét műtárgya

Művészek ágyúdörgésben a címe a Csíki Székely Múzeum legújabb időszakos kiállításának, amely a magyar képzőművészet legjelesebbjei által az első világégésről készült alkotásaiból vonultat fel átfogó válogatást. Az alábbiakban Murádin Jenő ismertetőjét közöljük. A csíkszentgyörgyi születésű Márton Ferencet (1884–1940) szintén a 24. honvéd gyalogezredbe sorozták be, majd más csapategységekhez került. Végigküzdötte mind a négy háborús esztendőt. Szolgált a balkáni, az olasz ...

Bővebben »

Aranykerítés és kényszermunka

Csak nagyon kevés, de annál lényegesebb információval szolgál a szemlélőnek a Cuzcóban látott inka Naptemplom maradványa, eredeti nevén Qorikancha (vagy korikancha), ami arany kerítést jelent. Amelyekre érdemes odafigyelni, mert ma az inkák titokzatos világából csak ezek a megtapasztalhatók. Kőből épített templomaik és városaik, egy kivételével, alig-alig beazonosítható romjai regélnek az egykori dicsőségről. Életük, szellemiségük milyenségét inkább csak a kevés leírásból ...

Bővebben »

Volt egyszer egy…

…víz–gyémánt-paradoxon, más néven olyan értékparadoxon, ami a közgazdaságtan történetének egyik legfontosabb tudományos problémája is (paradoxon a. m. látszólagos lehetetlenség, ellentmondás, de a valóságban érvényesülő igazság). Lényege röviden a következő: az önmagában haszontalan, azaz az emberi létezés szempontjából nélkülözhető gyémánt sokkal értékesebb (vagyis, ha meg kell fizetni, sokkal többe kerül), mint az emberi élethez elengedhetetlen víz. Másképpen fogalmazva, tehát, a víznek ...

Bővebben »

Tíz éve hunyt el Domokos Géza

Aki nem tudja, hol keresse, a zágoni temetőben nem könnyen találja meg a sírját. Semmiféle hivalkodás, egybeolvad az egykori falustársai emlékezetével. Sírkövének jobb felső sarkában, a név és az évszámok után azonban ott egy kis szerény jelkép, amelyet mi romániai magyarok, a digitális kor előtti olvasók nagyon is jól ismerünk: a Kriterion-embléma, a könyvet formázó Pegazus alakja. És úgy gondolom, ...

Bővebben »

Benedek Elek: Édes anyaföldem!

Félútján túl van a Hargita Kiadó hiánypótló, ugyanakkor monumentális vállalkozása: megjelent a százkötetesre tervezett Székely Könyvtár sorozat 51–55. kötetét tartalmazó minisorozata. A soron következő könyvet Lövétei Lázár László ajánlja az olvasók figyelmébe. 2017. április 21.: sorban állok a csíkszeredai MOL töltőállomáson. Előttem a sorban húszegynéhány éves, széparcú lány. Valahonnét ismerheti a kasszásnőt, mert amíg az beolvassa a két csomag piros ...

Bővebben »

Peru, a szivárványos csoda 23. – A feledés és érthetetlenség homályában

Az ősi kultúrák és népek különleges továbbélése, létük mai megtapasztalása az egzotikumnak olyan oldala, mely rendszerint egyszerre több szempontból ragadja meg a fantáziánkat. Talán ezért is annyira vonzó. Időutazás, amely ideig-óráig szinte más dimenzióba lépteti át az utazót. Kuriózum, amelynek varázsa érthető, hisz általa néha a mítoszok megelevenedett birodalmában érezhetjük magunk. Meg néha a csodákéban. Legalább helyenként. Ahol a ma, ...

Bővebben »

Volt egyszer egy…

…bio mozgásérzékelő és riasztó. A gazdaember jól olvas a háziállatok hangjának kottájából, a kutyaugatás hangszínéből, de mitológiai ismeretek nélkül is tisztában van azzal, hogy ha idegen jár az udvarban, a libanyáj a legjobb házőrző, éktelen gágogásba kezd. A rege szerint hajdan Rómát a libák mentették meg az ellenségtől, mert hangos gágogásukkal felverték az őrséget. Volt azonban olyan bio mozgásérzékelő és ...

Bővebben »

A fenyédi templom főoltára

Templomaink kincsei között előkelőhelyet foglalnak el az oltárok, azokon az oltárképek. Az alábbiakban a fenyédi templom történetét vázolja és főoltárát mutatja be Kovács Árpádművészettörténész. A fenyédi plébániát nem említik az 1332–1337-es pápai tizedjegyzékben, azonban nem zárhatjuk ki annak lehetőségét, hogy a pápai tizedlajstromokban említett „de Luce” latin helységnév Fenyéddel azonos.1 Fenyédről a 16. század elején először egy 1532. június 25-én kiállított ...

Bővebben »