Műhely

Peru, a szivárványos csoda 32. – Toszkánai intermezzo

Perui gasztronómiai barangolásra hívtam a múlt héten az olvasót, időközben azonban erősen gasztronómiai beütésű kiránduláson voltam Toszkánában, így a mai téma tálcán kínálta magát, sőt erőszakosan tolakodott, így a perui ínyencségek között az olasz konyhából is csemegézünk. Mert nagyon friss és kellemes az élmény. S ha már Toszkánáról lesz szó, néhány csemegét a vidékről is el kell mondanom. A szellemi ...

Bővebben »

Pulzus 2017

A kortárs képzőművészet pulzusán tartja a kezét az immár hatodik alkalommal megszervezett székelyudvarhelyi Pulzus művésztelep. A közel kéthetes alkotómunka tárgyiasult eredménye a Haáz Rezső Múzeum Kossuth utcai képtárában szeptemberig nyitva tartó kiállításon látható. Az idei táborban készült munkákat Túros Eszter művészettörténész veszi számba. hatodik évadját bemutató tárlat arról árulkodik, hogy a székelyudvarhelyi szervezők komolyan gondolták: itt erős, lüktető alkotótelepet fognak ...

Bővebben »

Van és lesz út a felemelkedésre

Keresztes Sándor unitárius lelkész homoródszentpáli szolgálata alatt elhangzott prédikációit, egyházi beszédeit, elmélkedéseit és gyászbeszédeit tartalmazó kétkötetes munka jelent meg a napokban Ha az Úr akarja és élünk címmel, a könyvet ma 17 órától mutatják be Homoródszentpálon. A szerző Sarány István kérdéseire válaszolva tárja fel műhelytitkait. – Nemrégiben Homoródkarácsonyfalván vettem részt temetésen, s nagyon megkapott a végbúcsú hangulata, bensőségessége, az unitárius ...

Bővebben »

Volt egyszer egy…

… nyilvánosság, ami bekapcsolta az egyént a társadalomba. A régi székely faluközösségekben (és nem csak) rengeteg olyan esemény és helyszín volt, ami ezt lehetővé tette: a kalákáktól a fonókig, aztán a falu dolgainak megbeszélése – a pogány korokból örökölt helyeken, mint a szádokfa (hársfa) körüli tanácsülések –, aztán a templomkertben való férfibeszélgetések, vagy a közös kutak körüli terefere, ami talán ...

Bővebben »

Lázár Anna – Nagy Ödönhöz

Lázár Anna Nagy Ödönhöz Kételkedő szeme kékje a látomás erejével fogva tart és nem ereszt, varázsujjú angyalkeze másik létből visszaintve, rézzel csillan: végleges. Templom ormán négyesével kapaszkodnak szárnyaskézzel s megtalálók örömével átemelik örökfényre, a megsejtett végtelenbe, megtehetik: angyalok. A végességet legyőzve szárnya lebben elmenőben, érezni a suhintását, hidegen. Többangyalos biztosítás, együtt majd csak feljuttatják, menekítik a toronyra, hol nem árt ...

Bővebben »

Beke György emlékezete

Ebben a hónapban lett volna kilencvenéves a magyar próza kiemelkedő alakja, Beke György. Az évforduló, no meg a halála óta eltelt tíz év kapcsán, ürügyén kértük fel Pomogáts Béla irodalomtörténészt, a magyar irodalom erdélyi, romániai művelői életének és munkásságának egyik legavatottabb ismerőjét, hogy vázolja, miként él kollektív emlékezetünkben a nagy erdélyi barangoló. Túl vagyunk Beke György halálának tizedik évfordulóján. Kedvetlenül ...

Bővebben »

A tordátfalvi unitárius templom orgonáinak története 2.

Templomaink felbecsülhetetlen kincsei közé tartoznak az orgonák. A hangszerek királynőjének tartott bonyolult szerkezetek a barokk korban terjedtek el vidékünkön is. A keresztúri egyházkör unitárius templomai orgonáinak bemutatására vállalkozott sorozatában Márk Attila. Az 1910-es év heves vitával indult az orgonával kapcsolatban: a január 7-én tartott keblitanácsi gyűlésen, kadácsi nyug. kántor-tanító, id. Boros György, aki a faluban lakott, hevesen megtámadta az akkori ...

Bővebben »

Gasztronómiai kirándulás

A perui konyha nagyon finom. Pontosabban nekem nagyon ízlett. Ezt a pontosítást nemcsak azért teszem, mert rendszerint igyekszem a lehető legárnyaltabban fogalmazni – részben szakmai ártalom, részben irodalmi tapasztalataim következtében, miközben egy alapvető igényemnek is eleget teszek vele –, hanem egy érdekes élményem eredményeként is. Mivel engem megdöbbentett és igen sokat mond el az ízlésről, meg igen sok magyar utazó ...

Bővebben »

Volt egyszer egy…

…tömeges öngyilkosság, vagy inkább ennek legendája, amit a Szomorú vasárnap száz fehér virággal kezdetű világhírű sláger idézett elő. A dal két magyar szerző műve: szövegét Jávor László (1903–1984) költő és bűnügyi újságíró írta; zenéjét Seress Rezső (1889–1968) bárzongorista szerezte. Az első két öngyilkosságról és a dal világsikerré válásáról így mesélt a zeneszerző 1936-ban a Délmagyarország című lapnak: „Megdöbbentem… Az én ...

Bővebben »

„Fölkelvén pedig jó Toldi György asztala”

A címbeli Arany-idézetben két szóról, illetve kifejezésről is lehetne szólni. Az egyik a fölkelvén határozói igenév, a másik pedig a Toldi György asztala szószerkezet. Mivel az utóbbinak inkább a költői képek vizsgálatakor van jelentősége, ezúttal nem foglalkozom vele. A fölkelvén azonban elsősorban a nyelvhasználat szempontjából érdemel említést, bár mint látni fogjuk, a stílushangulatot illetően is szerepet játszhat. Vizsgáljuk meg először ...

Bővebben »