Műhely

Régészetről régészszemmel

Manapság ritkán olvasni kritikát bármilyen szellemi termékről: míg színházi előadásokról, színészi teljesítményekről még találunk egy-két írást, ritkábban szépirodalmi művekről is, de tudományos művekről legfennebb recenziót találunk a lapokban, folyóiratokban vagy internetes felületeken. Ezért rendhagyó dr. Székely Zsolt docens, a régészeti és a történelemtudományok doktora írása, amelyet egy Gyergyószentmiklóson megjelent publikáció kapcsán vetett papírra. A közelmúltban érdekes publikáció került a kezembe: ...

Bővebben »

Peru, a szivárványos csoda 3. – Legek élővilága

A costa fölött szinte állandóan garua lebeg. A garua, ez a többé-kevésbé sűrű köd, hol „csak” elhomályosítja a tájat, felhőként eltakarva a napot, hol finom esőként szitál, anélkül azonban, hogy alapvetően befolyásolná a sivatagos éghajlatot. Tény, hogy az eléggé erős hőmérséklet-ingadozások – amelyekhez a Csíki-medencében mi már rég hozzászoktunk – neki köszönhetők. Sok helyütt a reggeli és kora délelőtti hűvösebb, ...

Bővebben »

Eredményes bábosok

Hetente mintegy 120 gyermek bábozik Csíkszeredában – ezt tartja a Bábu Egyesület munkája egyik legfontosabb eredményének Albert Zsuzsanna bábszínész, a szervezet titkára, aki az egyesület elmúlt évéről Sarány Istvánnak számolt be. Az elmúlt esztendőben januártól bábos foglalkozásokat tartok a Bábu Egyesület és a Nagy István Művészeti Középiskola együttműködésének eredményeként a művészetis kicsiknek. Az elsősökből, másodikosokból és harmadikosokból álló csoportokkal bábokat ...

Bővebben »

Olvasunk – a kőtutaj ritmusára

A KALOT Egyesület által működtetett Olvasóklubbal együttműködve havonta egy alkalommal egy-egy szépirodalmi művet ajánlunk olvasóink figyelmébe. A klub tagjai többnyire kortárs magyar és világirodalmi műveket olvasnak és vitatnak meg szakértők vezetésével. José Saramago Kőtutaj című regényét Bodó Julianna mutatja be. José Saramago, Nobel-díjas portugál író Kőtutaj című regényét nem lehet gyorsan olvasni. Túlságosan lassan sem lehet. Ahogy haladunk a regényben, ...

Bővebben »

Volt egyszer egy…

…katedraláz, aminek közelében nemegyszer megtalálhatjuk a borkorcsolyát is. Valamikor katedraláznak, később lámpaláznak, ma már mikrofonláznak nevezzük azt a kellemetlen érzést, ami nyilvános szerepléskor gyötörheti meg a vakmerő embert, aki minden „láz” ellenére föllép valamilyen emelvényre, és arra merészkedik, hogy szóljon az egybegyűltekhez. A katedra szót ma két értelemben használjuk: az a kis, magasított hely, ahol a tanár ül a tanteremben, ...

Bővebben »

A kissolymosi unitárius templom orgonáinak története

Templomaink felbecsülhetetlen kincsei közé tartoznak az orgonák. A hangszerek királynőjének tartott bonyolult szerkezetek a barokk korban terjedtek el vidékünkön is. A keresztúri egyházkör unitárius templomai orgonáinak bemutatására vállalkozott sorozatában Márk Attila. Kissolymos a középkori Keresz­túrszék nyugati szélén található, a kis­solymosi patak völgyében. Első írásos említése 1566-ból való Kws Solijmos néven. A középkori katolikus helység a 16. sz. első felében vált ...

Bővebben »

Naptár száznegyvenezer évre

70 éves lett Burján-Gál Emil szobrászművész, költő, szakíró. A születésnap ürügyén gyermekkorról, társadalmi átalakulásokról, művészetről, mesterekről, művészi hitvallásról, megvalósított és beteljesítetlen álmokról, irodalomról és esztétikáról beszélgetett az ünnepelttel Székely Ferenc. – Mindjárt a háború után születtél Gyergyó­szentmiklóson, amikor Erdélyben még fortyogott a nagyfazék, bizonytalanság volt, szegénység, s Székelyföldön reggel is, este is szomorúan sütött a nap… Mesélj gyermekéveidről! – Plebejus ...

Bővebben »

Peru, a szivárványos csoda 2. – Tenger és sivatag

A kulcsszót, amely Perut jellemzi, nem találtam meg azonnal, bár miután végigélveztem, -szenvedtem, -csodáltam a 16 napot és valamennyire megismertem az országot és népét, biztos voltam benne, hogy életem egyik legtöményebb körutazását tettem meg. És az egyik legfárasztóbbat is! Ezzel máris elkezdődött a legek sorolgatása, ami végigkísérte utamat. Ennek ellenére nem ezt tartom a legfontosabbnak. A távoli helyekre tett utazások ...

Bővebben »

Elképzelés egy majdani rovásírás-múzeum létrehozásáról

Rovásírás-múzeum – pontosabban a Székely Írás Múzeuma – létrehozásának gondolatával kacérkodik Veres Péter, a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum munkatársa. Az alábbiakban az általa megfogalmazott gondolatébresztő, vitaindító olvasható. Rovásírásemlékekben az egykori Udvar­hely­szék a magyar nyelvterület egyik leggazdagabb régiója. 2015-ben a Székely Támadt várban végzett ásatások során előkerült rovásírásos tégla, azon túl, hogy ezt a különleges emlékkészletet gazdagította, alulírottban – Sófalvi András ...

Bővebben »

Volt egyszer egy…

…vakáció és benne, mondjuk: egy rajzfilm, a Bambi. Kisgyermekes, gondos szülőknek (ha egyáltalán olvasnak újságot) máris gúnyos ajakbiggyesztést látok az arcán: az ő gyerekük nem néz rajzfilmet, tiltott a találkozásuk minden agresszióval, halállal, gyásszal, szomorúsággal, nem is olvasnak nekik megrázó történeteket, mindezt azért, hogy boldog és felhőtlen gyerekkoruk lehessen. Úgy sejtem, megengedett a két buldózer harca és egy igazságtevő robot ...

Bővebben »