Levélbontás

Az év családorvosa a Kárpát-medencében

Évek óta ítélik oda és osztják ki az Év családorvosa címet és díjat. A díjat a majd 50 éves Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete (MÁOTE) hozta létre és gondozza, amelyben fővédnökei, védnökei, partnerei és támogatói segítik a szakmai és civil társadalom soraiból Magyarország határain belül és túl. Erdélyből az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvosi szakosztálya kapta azt a megtisztelő feladatot, hogy ...

Bővebben »

Ecset és szeretet

Ki hitte volna, hogy a szeretet festményről festményre ábrázolható. Ennek művészi megvalósítója Kosztándi Jenő festőművész, aki isteni ígéret birtokosaként élte meg az égi jutalmat. Milyen nagy erő van ebben az ígéretben! Az élet útja sokszor fordul félelmek rengetegébe. Megdermed a lelked, szétmarcangolja a kétségbeesés, ha az ilyen utakat magadnak kell megjárni. De mily boldog vagy, ha megzendülhet szívedben a boldog ...

Bővebben »

A szülő nem barát

Elgondolkoztató, hogy a IV. parancsolatban nem az áll, hogy apádat, anyádat szeresd, hanem tiszteld. Tisztelni kit lehet? Akire fel lehet nézi. Aki példakép. Isten az életet örömnek szánta. Legyen ez boldogság azoknak, akik az életet adják, és azoknak is, akik ezt kapják. Vagyis legyenek boldog szülők és boldog gyermekek. Azaz: legyen boldog családi élet, akkor lesz boldog társadalmi és egyházi ...

Bővebben »

Elhatárolódás? Inkább felfogásgyakorlat!

Mielőtt rátérnék néhány meglátásom ismertetésére, szeretném leszögezni, hogy nem szeretném eljátszani a mindentudó öregember szerepét. Alaposan megvizsgálva az adott körülményeket, talán elérhetem, hogy valaki megszívlelje véleményemet, elfogadja érveimet. Mert csak egymás véleményét meghallgatva és megértve fogadjuk el egymást, vagyunk képesek figyelni egymásra és törődni egymással. Érvelni pedig csak türelmesen, arrogancia nélkül lehet. Nézeteim nincsenek szöges ellentétben a kor nézeteivel, felfogásával. ...

Bővebben »

Jó ember ment el

György Magdáról szólnék, aki életében talán egész oldalas interjút is megérdemelt volna. A sors, az egészsége nem tette ezt lehetővé. A mulasztást soraimmal próbálom pótolni, elmondva, milyen embernek ismertem meg én György Magdolnát, nyugdíjaséveim egyik ajándékát, mert számomra az volt ő, és talán nem is csak az én számomra, hanem még sokak számára. György Magda nyugdíjas tanító néni volt, ha ...

Bővebben »

A mi, egykori kisvárosunk

Ötvenöt éve, március elsején történt. A sikeres államvizsga után pár nap a tartományi központban, várjuk „a repartíciót”, mert csak tartományt választhattunk, hármat. Jómagam kétszer Brassó, egyszer a MA Tartományt kértem. Utóbbit kaptam, pedig szerettem volna visszamenni az erdővidéki Nagyajtára, Kriza János szülőfalujába, ahol előzetesen önálló vidéki életem első kilenc hónapját töltöttem. Mennyi is telt el azóta? 55 év, most volt, ...

Bővebben »

Egy nemzedék, amely többet érdemelne

Sajnos, a mi nemzedékünk két beteg társadalmi rendszernek a szenvedő alanya, áldozata. Az elsőbe beleszülettünk vagy örököltük. A másodikat mi akartuk, mi választottuk. Mindkét társadalmi rendszer közös tulajdonsága, jellemzője, hogy a nemes emberi értékeket lábbal tiporta, háttérbe szorította és nem tudott egy jóléti társadalmat létrehozni, megteremteni állampolgárai számára. Elődeink felbecsülhetetlen érdeme, hogy a történelmi viharokat nagy áldozatok árán sikerült átvészelniük. ...

Bővebben »

Mindennapi házimozink, emlékekkel

Elfeledett szerelem, Ötcsillagos szerelem, Végtelen szerelem… „Kissé” naiv sorozatok, szappanoperák, ahol minden mindig jól végződik (ha van türelmed mind a 115-öt végignézni). Javaslatom: írják ki, hogy a következő műsor megtekintése 80 év alattiaknak nem ajánlott. Én kettőt hűségesen követek, utóvégre Voltaire is olvasgatta a Bibliát. S ha komolyabb művelődésre vágyunk, akkor ott van Charly, a szupermajom, „aki” mindent elront, eldug, ...

Bővebben »

A víz lesz a globális szénkörforgás meghatározó tényezője?

Ma már elfogadott, hogy a klímaváltozás egyik oka az emberi tevékenységből származó (antropogén) szén-­dioxid légkörben való felhalmozódása, illetve az ezáltal megnövekedett üvegházhatás. Jelenleg a földi ökoszisztémák az antropogén eredetű szén-dioxidnak megközelítőleg egynegyedét nyelik el, lassítva ezáltal a globális felmelegedést. Ahhoz, hogy klímánk jövőbeli alakulásáról jobb képet alkothassunk, igen lényeges megtudnunk, hogy milyen tényezők alakítják az évről évre változó szén-dioxid-megkötést. Jelenlegi ...

Bővebben »

Amikor én még kissrác voltam

Két út állt előttem (mert a harmadik nem nagyon volt járható…). Igen, út az érvényesülés felé… Az egyik, ami hosszas és göröngyös, az a TANULÁS, majd felfedezni a mindenféle betegséget gyógyító csodaszert, megtalálni a Szahara és minden sivatag öntözésének módszerét s ezzel megoldani a világ éhezőinek élelmezését, eljutni a Világ tetejére és a Világóceán legmélyebb pontjára. A másik a sport, ...

Bővebben »