Körkép

A lakosság fele nem járul hozzá

Az egészségügyi szolgáltatások minőségét nagyban befolyásolja, hogy hány ember járul hozzá a rendszerhez, és az adózandó jövedelméből származó járulékokkal kiveszi a részét a közös teherviselésből. Hargita megye lakosságának még a fele sem járul ehhez hozzá. Minden itthon élő román állampolgár jogosult az egészségbiztosításra, akárcsak a tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldiek. Az egészségügyi rendszerben nyilvántartott személyeknek törvényben meghatározott joga van hozzáférni az ...

Bővebben »

Szakmai segítség a munkavállaláshoz

Október 19–20. között a Jakab Antal Tanulmányi Ház ad otthont annak a pályaorientációs rendezvénynek, amelyen a Kós Károly Szakközépiskola két osztálya, az iskolapszichológus és az osztályfőnökök kíséretével vesz részt. A Pro Educatione Egyesület által szervezett esemény célja a fiatalok munkavállalásának elősegítése. Mivel a rendhagyó eseményre korlátozott szá­mú diákcsoportokat vár­tak, az elsőként jelentkezett is­kola diákjai próbálhatják ki az ál­láskeresésben segítő SMART ...

Bővebben »

Közelgő programok

Az intézmény soron következő rendezvényeiről tájékoztatott a Gyer­gyószentmiklósi Művelődési Központ (GYMK) igazgatója, Fórika Sebestyén. Rámutatott, négy programmal készülnek az elkövetkező időszakban: természetesen idén is megtartják az október 23-i megemlékezést, emellett újabb előadással jön az Or­szágjárók–Világjárók sorozat, fellép Gyergyószentmiklóson Falusi Mariann és Sárik Péter, ugyanakkor a soron következő komolyzenei bérletes előadás részleteire is rávilágított. Idén is lesz megemlékezés Gyer­gyószentmiklóson az 1956-os ...

Bővebben »

Együttérzés van a szívekben

Kilencedik alkalommal szervezte a Gyulafehérvári Caritas az Egymillió csillag a szegényekért nevű akciót Csíkszereda főterén október 13-án, pénteken. A zenés, verses műsor ideje alatt a csíkiak a helyszínen felállított standnál adakozhattak nehéz sorsú embertársaik javára. Több mint 4000 lej gyűlt össze. Egyik legszebb mozzanata az egykor Franciaországból indult kezdeményezésnek a mécsesek meggyújtása, valamint az abból kirakott alakzat volt, amelynek lángjait ...

Bővebben »

Híres káposztáját ünnepelte Szárhegy

Ünnepelt Gyergyószárhegy a hét­végén, a márkanévvel védett káposztának s a begyűjtés köré szervezett szórakoztató programoknak szentelték a szombati napot. Jóval kevesebb káposzta termett a szárazság miatt idén Gyergyószárhegyen, mint az előző évben, ennek ellenére a káposztavásáron többen voltak, mint az előző években. A vásártéren gyülekeztek az ünneplők, Danguly Ervin polgármester köszöntötte a vendégeket és helybélieket. A községvezető és más felszólalók ...

Bővebben »

Születésnapi beszélgetés Zsigmond Zsolt mérnökkel – A végtelenségig bízom az anyagban

Néhány nappal ezelőtt töltötte 71. életévét Zsigmond Zsolt mérnök. Sepsiszentgyörgyön született, Ko­lozs­váron és Csíkszeredában tevé­kenykedett, majd Franciaországban telepedett le. Nyugdíjasként a nyarait Zeteváralján tölti, így alkalmunk nyílt a személyes találkozóra, beszélgetésre. – Édesapám nagybaconi születésű, édesanyám alcsíki. Két vidék, két vallás keveredik bennem. Azt megfigyeltem a családban, hogy aki erősebb volt a hitében, az győzött a másik felett. Málnásfürdői házunkban ...

Bővebben »

A tavalyi összeg kétszerese gyűlt be

Minden eddigi számot sikerült túlszárnyalni az idei Fuss Neki! adománygyűjtő programmal. A Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány (SZKA) ötödik alkalommal gyűjtötte össze a támogatásra váró civil kezdeményezéseket, az értük szaladni hajlandó személyeket és az adakozókat. A program augusztus végi meghirdetésekor 100 ezer lej összegyűjtését tűzték ki célul, az összesítés alapján viszont máris úgy tűnik, hogy ennél jóval több jut a közösségi projektekre. ...

Bővebben »

Mécsesek a székelyudvarhelyi Dávid Ferenc téren

Csíkszereda mellett Bereckben, Csíkkarcfalván, Erdőszentgyörgyön, Gyer­gyóalfaluban, Gyergyóditróban, Gyergyószentmiklóson, Gyer­gyóremetén, Karcfalván, Kézdivásárhelyen, Maroshévízen, Marosvásárhelyen, Marosszentgyörgyön, Petrozsényben, Székelykeresztúron, Székely­udvarhelyen, Sepsiszentgyörgyön és Szovátán – azaz összesen tizennyolc erdélyi település közterén – égtek a mécsesek október 13-án, pénteken. Ebben az évben is idősek, fiatalok válaszoltak a felhívásra, összesen 4700 személy vett részt a Gyulafehérvári Caritas immár hagyományos Egymillió csillag a szegényekért! elnevezésű akciójában, szimbolikusan ...

Bővebben »

A haza és nemzet iránti hűség példaképei

Nyalka huszárokban gyönyörködhettek, történelmi időket idézhettek fel a székely­ud­var­helyiek szombaton: dél­ceg pa­ripán ülve és gyalogosan ma­sírozva közel félszáz hagyományőrző huszár vonult végig a város utcáin. Történelmi időket, vitézséget idézett és a haza iránti feltétlen hűséget hirdette az első udvarhelyi huszárszemle. Nem mindennapi élményben volt része azoknak az udvarhelyieknek, akik szombaton kora délután időt szántak arra, hogy részesei legyenek a Hagyományőrző ...

Bővebben »

Gazdagodott a szoborpark

Meglepetésben volt részük azoknak, akik részt vettek a szombaton tartott bükkfalvi ünnepségen, a Román Viktor szoborparkban. A megjelenteket Jakab Attila, Homoród­szentmárton polgármestere köszöntötte, majd dr. Sata Attila, a Homoródmente Művészetéért Alapítvány (HMA) elnöke átadta Román Elemérnek, Román Viktor bátyjának az alapítvány díszoklevelét és emlékplakettjét. Ezt követően dr. Ferenczy Ferenc sommázta azokat az eseményeket, amelyek az utóbbi években zajlottak azzal a ...

Bővebben »