böngészés kategória

Évforduló

Az öncélúság volt a sikere és a veszte

Erőss Zsolt csendes és alkalmazkodó tanítványa volt Hargitai Szabolcs edzőnek, és nemcsak sziklamászásban, hanem a magashegyi mászás irányába is együtt tették meg az első lépéseket. Az edző szerint az öncélúság tette a legnagyobbak egyikévé…

Magyarságpárti lap

Ötven éve jelenik meg Hargita megye napilapja, a Hargita és jogutóda, a Hargita Népe. A fél évszázadnyi idő feljogosít az ünneplésre, kötelez a számvetésre, egyéni és közösségi emlékezésre. A lap jelenlegi főszerkesztőjének felkérésére erre…

Élettel telt alkotások

Néhány nappal ezelőtt megkeresett a Face­bookon egy Marosvásárhely­ről Ma­gyarországra kitelepedett fiatalember, aki régi erdélyi papírfotókat digitalizál, és megkérdezte tőlem, hogy felismerném-e, a múlt század hetvenes éveiben milyen…

Irányt mutató szavak

Már ötven éve?! Na jó, nem mondom, hogy mintha most lett volna, de néhány emlékfoszlány előjön a Hargita alapítása körüli időszakból. A megyésítéshez kapcsolódó tüntetésről éppen a Hargita Népében olvasott visszaemlékezések hangulatokat,…

Szent György-napi ajándék

1990-ben e napon ülhettem először szembe a másik asztalnál helyet foglaló, úriember levegőjű, végtelenül udvarias Csiha Csabával. E napon jelentkeztem először munkára a Hargita Népe szerkesztőségében. Legtöbb kollégával már régi ismerős…

Amikor nem jön álom a szememre…

1971. február elsején nyitottam meg a Hargita szerkesztőségének az ajtaját, és majdhogynem két évtizeden át életem egybefonódott a napi- vagy éppen a hetilappal. Sok ezernyi emlék közül nem egyszerű most arról írni, amit fontosnak,…

Tudósítások ódon telefonokról

Ettől az állomástól jó darabig 75 km/óra a megengedett sebesség, több a kanyar, nem véletlenül nevezik az itteniek viccesen Rió de Kacskaringónak. – Nos, kiragadtam e mondatot Aki mellett elsuhan a táj címmel, Színhelyek felcímet viselő…