Évforduló

Ötvenéves a megye – Csukás Károly és a Gyilkos-tó

2018. január 23-i lapszámunkban, az Előzmények, avagy valami készülni fog 2. című cikkünkben Kovács B. Mihály rajoni titkárt idéztük, aki egy levéltárban őrzött dokumentum szerint, 1968. január 15-i jelentését így fejezte be: „Nincsen feltüntetve a térképen, hogy Gyilkostó település Hargita megyéhez fog-e tartozni?” Cikkünk nyomán telefonon jelentkezett a 90 éves Csukás Károly, aki 1968-ban Gyergyószentmiklóson a városi tanács titkára volt, ...

Bővebben »

A beadvány

A Gyergyószentmiklósi Néptanács Végrehajtó Bizottságának beadványa a területi átszervezésért felelős országos bizottságnak van címezve és a 344/1968. jan. 30-i iktatószámot viseli az 1/d ügycsomóból. A román nyelvű beadvány szövegét magyar fordításban, teljes egészében közöljük. Gyergyószentmiklós lakossága nagy lelkesedéssel fogadta az ország jobb adminisztratív-területi átszervezésére vonatkozó alapelveket, a szocialista-gazdaság és a kultúra vezetésének és megszervezésének tökéletesítését szolgáló intézkedéseket, amelyeket a Román ...

Bővebben »

Ötvenéves a megye – Következmények, kis visszatéréssel

Sorozatunk mai részében egy, a nagyközönség számára eddig ismeretlen fényképet láthatnak az 1968-as megyésítési megmozdulásról. Készítője dr. Kraft Zsolt, diákként örökítette meg az eseményt. Ugyanakkor, immár a visszaemlékezések végéhez közeledve, az összegyűlt interjúk azon részleteiből tallóztunk, amelyben interjúalanyaink a megyeszékhellyé válás következményeiről szóltak. A vélemények megoszlanak. Ami biztos, hogy sosem tudjuk meg, milyen lett volna a másik Csíkszereda… Zárt ajtókkal ...

Bővebben »

A hegy volt a mindene

Erőss Zsolt és Kádár Róbert a Vasasban váltak barátokká, má­szótársakká. Együtt vitték véghez azt a vakmerő tettet is, ami miatt már akkor kirúgták őket a Vasasból, mielőtt még tulajdonképpen csapattaggá válhattak volna. Életre szóló leckéről, életre szóló barátságról beszélt a szintén Magyarországon élő Kádár Róbert. Erőss Zsolt két évvel len­ne idősebb kamaszkori ba­rát­jánál, Kádár Róbertnél. Mind­ketten Hargitai Szabolcs ke­zei alatt ...

Bővebben »

Az öncélúság volt a sikere és a veszte

Erőss Zsolt csendes és alkalmazkodó tanítványa volt Hargitai Szabolcs edzőnek, és nemcsak sziklamászásban, hanem a magashegyi mászás irányába is együtt tették meg az első lépéseket. Az edző szerint az öncélúság tette a legnagyobbak egyikévé a ma 50 éve született hegymászót, de legvégül a vesztét is ez okozta. Hargitai Szabolcs a Gyer­gyói Vasas edzőjeként, valamint a Sala­mon Ernő Gimnázium testnevelőtanáraként egyengette ...

Bővebben »

Ötvenéves a megye – Mi megvarrtuk a zakót, most kiszedik a fércet

1968. február 16. óta Csíkszereda Hargita megye székhelye. Az új megyében, és így a város élén is gyors és többszörös személyi változások következtek be: Bokor Mózes néptanácselnök helyett Albert András lett a városi néptanács elnöke, Kedves Sándort pedig alelnöknek nevezték ki, de az új felállás mindössze néhány hónapig tartott. 1968 novemberében Ráduly Elek vette át a városvezetést, az alelnök, majd ...

Bővebben »

Ötvenéves a megye – Ment az építés, ment a bontás

1968. február 16. óta Csíkszereda Hargita megye székhelye. Az új megyében – és így a város élén is – gyors és többszörös személyi változások voltak: Bokor Mózes helyett Albert András lett a városi néptanács elnöke, Kedves Sándort alelnöknek nevezték ki, de az új felállás mindössze néhány hónapig tartott. 1968 novemberében Ráduly Elek vette át a városvezetést, az alelnök pedig Bokor ...

Bővebben »

Évforduló – képekben

Bővebben »

Magyarságpárti lap

Ötven éve jelenik meg Hargita megye napilapja, a Hargita és jogutóda, a Hargita Népe. A fél évszázadnyi idő feljogosít az ünneplésre, kötelez a számvetésre, egyéni és közösségi emlékezésre. A lap jelenlegi főszerkesztőjének felkérésére erre vállalkozom magam is. Van mire emlékeznem, hisz közel negyven esztendőt dolgoztam a lapnál, 1968-tól 1989-ig a Hargitánál, utána meg a Hargita Népénél, egészen 2004-es nyugdíjazásomig. Hosszú ...

Bővebben »

Élettel telt alkotások

Néhány nappal ezelőtt megkeresett a Face­bookon egy Marosvásárhely­ről Ma­gyarországra kitelepedett fiatalember, aki régi erdélyi papírfotókat digitalizál, és megkérdezte tőlem, hogy felismerném-e, a múlt század hetvenes éveiben milyen tömegjelenetet örökített meg a csíkszeredai műjégpályán Szakács V. Sándor? A szerzőtől – írta – már nem tudja megkérdezni, mert nem él. Én rájöttem, hogy melyik nemzetközi jégkorongtorna nyitóünnepsége díszeleg a fotón, és a ...

Bővebben »