Korképek és kórképek

Korképek és kórképek 55. – Az intelligencia 4.

Az intelligenciával kapcsolatos rengeteg vita az IQ értéken túlmenően sok minden egyébről is folyik. Egyik nagy alapkérdése az öröklött vagy szerzett volta, amiről már az elején írtam. A másik, amire szintén utaltam, az intelligencia különböző formáival kapcsolatos. Az általános intelligencia, amit egy idő óta sokan hajlamosak, teljesen értelmetlenül (!) és helytelenül, értelmi intelligenciának nevezni, egy nem beszédhez kötött képesség, mely ...

Bővebben »

Korképek és kórképek 54. – Intelligencia 3.

Az IQ-t számtalan kritika érte, legfőképp azért, mert bírálói szerint nem lehet az általános értelmességet egyetlen számmal kifejezni, hisz ennél sokkal komplexebb jelenségről van szó. Ami részben – ismétlem: részben! – igaz is. Ám ezzel együtt mégis egy irányadó értékről van szó – mondom én és még sokan, akik ezzel foglalkozunk a gyakorlatban is. Mert az alaposan és sok odafigyeléssel ...

Bővebben »

Korképek és kórképek 53. – Az intelligencia 2.

A sokat vitatott IQ kapcsán legelőször nézzük meg, hogy konkrétan mit is jelöl ez a szám? Még a pszichológiai idők kezdetén, amikor rájöttek, hogy van valami, az egész emberi lényt meghatározó értelmesség és próbálták megragadni ennek lényegét, ily módon eljutottak az intelligenciához, többek között az is nyilvánvalóvá vált, hogy ezt nem egyenlően osztotta el közöttünk az Úr vagy a természet. Akkoriban ...

Bővebben »

Korképek és kórképek 52. – Az intelligencia 1.

Mivel az értelmi fogyatékosság az intelligenciát (az értelmet) és az alkalmazkodóképességet érinti (ezeknek a hiányosságait jelenti), úgy gondolom, érdemes röviden róluk is szólni. Az intelligencia főként lényegmegragadásban, szellemi elmélyülésben és magas fokú szintetizálásban nyilvánul meg. Magyarosabban talán az okosság, az értelmesség, jó felfogású fedi leginkább ezt a fogalmat. Nehéz meghatározni, mai napig sok vitát kavar. És nagyon sokan rosszul használják ...

Bővebben »

Korképek és kórképek 51. – Értelmi fogyatékosság 2.

Az értelmi lemaradás igen gyakran nem önmagában jelentkezik, hanem tágabb kórkép része, és így társulhat valamilyen veleszületett betegséghez vagy egyéb rendellenességhez. Eléggé közismert, hogy a Down-kór nagyon kevés kivételtől eltekintve szinte mindig közép- vagy nagyon súlyos értelmi lemaradással jár. Eléggé gyakori, hogy az autizmus mellett is megjelenik, sokszor nehéz felismerni és elkülöníteni őket egymástól. De kísérhet súlyos mozgáskorlátozással járó kórképet ...

Bővebben »

Korképek és kórképek 50. – Értelmi fogyatékosság 1.

Az értelmi fogyatékosság körül sok a tévedés, az előítélet, a rosszul értelmezés és a fogalomzavar, amit csak fokozott a polkorrekt kifejezésmód megjelenése és a kikényszerített, de át nem gondolt átnevezések – például sajátos szükségletekkel rendelkezők – okozta bizonytalanság. Férfiasan be kell vallanom, hogy mindenféle irodalomnak utánanéztem magam is, mielőtt nekifogtam megírni ezt a részt, nehogy tévedjek, és támadási felületet adjak ...

Bővebben »

Korképek és kórképek 49. – „Majd kialakul”

Akkor hökkentem meg igazán, amikor egyik kliensem (mellesleg egyetemi tanár!), a frissen diagnosztizált hozzátartozója kapcsán, akinek magatartását előrejelzőnek neveztem, mert két egyetemet is elkezdett, aztán egy harmadikat nehezen, sok kerülővel fejezett be, miközben több munkahelyet kipróbált és otthagyott, mert állítólag sosem becsülték őt eléggé, és végül hónapokra eltűnt, azt kérdezte, hogy miért gondoltak volna rosszra, hisz manapság szinte mindenki ezt ...

Bővebben »

Korképek és kórképek 47. – Formátlan világ

A forma egységbe foglalja, rendszerezi, megszervezi a tartalmat. Márai írt nagyon szépen a forma fontosságáról. Persze ő polgár volt és a polgári világ eszményeit tartotta szem előtt. Igaz, valamikor a szakirodalom is megfogalmazta, milyen fontos, hogy a gyereknek pontos határokat szabjunk. Ma már ritkábban beszélünk erről, hisz anélkül is megy a világ, vagy csak egyszerűen senki sem figyel ránk, mert ...

Bővebben »

Korképek és kórképek 46. – Egymás mellett elbeszélve

Félelmetes gondolati távolság lebeg szinte állandóan ember és ember között. A kommunikáció lényege az információközlés. Nem szokták hangsúlyozni, pedig roppant fontos a kölcsönös információközlés. Mert igaz ugyan, hogy már réges-régen megrajzolták az adó-vevő modellt, amely szerint van egy közlő, aki kibocsátja a kódolt információt, és van egy másik, aki azt fogadja és értelmezi. Ám rendszerint ugyanennek alapján megfordulnak a szerepek, ...

Bővebben »

Korképek és kórképek 44. – A boldogságkeresésről

A címben szereplő jelenség egyszerre korkép és kórkép. A boldogság igen nehezen meghatározható fogalom. Talán akkor járunk az értelméhez a legközelebb, ha egy olyan állapotnak képzeljük el, amikor épp minden passzol kívül-belül, amikor azt érezzük, hogy minden olyan, amilyennek lennie kell. Tudom, hogy ez nem tudományos meghatározás, de talán igaz. Szoktak azon vitázni, hogy a boldogság csak pillanatok vagy hosszú ...

Bővebben »