Gazdaság

„Rázós” akkumulátor-ügyletek

Nem­régiben közölték, hogy a Versenytanács 12 olyan céget bírságolt meg, amely az akkumulátorgyártás, -elosztás és -kiskereskedés piacán tevékenykedik. Az azokra együttesen kirótt bírság értéke 3,29 millió lej, s erre azért került sor, mert az érintett piaci szereplők a versenytörvény előírásait sértő módon megegyeztek a szóban forgó termék eladásáról, illetve ilyen tartalmú megállapodás jött létre a besztercei Rombat Rt. és az ...

Bővebben »

Egyelőre csak „bejáratás”…

Közel egy évvel ezelőtt került nyilvánosságra az a kormányzati szándék, miszerint hazai viszonylatban indokolt és időszerű lenne egy olyan jogszabály meghozatala, amely „barátságosabbá” tehetné úgy általában a hatósági ellenőrzési ténykedést, előtérbe helyezve annak, mármint az ellenőrzéseknek a megelőzési jellegét. Amúgy köztudott, hogy legalábbis a közpénzügyek területén létezett, létezik ilyen jellegű tevékenység, az úgynevezett megelőző pénzügyi ellenőrzés. Az pedig arra hivatott, ...

Bővebben »

Baljós előjelek

Nem egészen egy hónappal ezelőtt írtunk arról, hogy a kőolaj világpiaci árának alakulása hovatovább kiszámíthatatlanabbá válik, s abba egyre inkább beleszólnak a kitartónak ígérkező geopolitikai feszültségek, a közel-keleti válság. A múlt heti fejlemények arra engednek következtetni, hogy ezek a baljós előjelek egyre inkább éreztetik hatásukat, s nemigen lehet számítani a világpiaci ár mérséklődésére. Hároméves csúcs közelében mozog a kőolaj világpiaci ...

Bővebben »

Fiaskó

Több mint három évvel ezelőtt került bevezetésre az ígéretesként meghirdetett Első Gépkocsi Program. 2015–2017 között e program támogatására (állami garancia és kedvezményes kamat formájában) 500 millió lejt utaltak ki, de annak csak 1,13%-a került felhasználásra, azaz 5,67 millió lej. Igen, mert az érdeklődés igen haloványnak bizonyult, alig 323 személy élt az Első Gépkocsi Program kínálta lehetőségekkel. Talán ezzel is magyarázható ...

Bővebben »

Módosult… a módosítás

A Hivatalos Közlöny 2017. augusztus 31-i számában megjelent ama 2017/26-os kormányrendelet, amely révén módosították a turisztikai szolgáltatási csomagok forgalmazási tevékenységére vonatkozó újraközölt 1999/107-es kormányrendeletet. A lapunkban is ismertetett múlt esztendei kormányrendelet meghozatalát azon nemkívánatos események, történések váltották ki, amelyek bekövetkeztek az utóbbi idősza­kok során egyes turisztikai cégek, ügynökségek tevékenységében. Nevezetesen visszamondott, de vissza nem térített külföldi utak, külföldön rekedt hazai ...

Bővebben »

Decemberi árindex

Pénteken, január 12-én hozta nyilvánosságra az Országos Statisztikai Intézet (INS) a kiskereskedelmi árak decemberi alakulására vonatkozó közleményét. Az adatsorokból az derül ki, hogy a megelőző hónaphoz viszonyítva elenyésző, alig 0,32% arányban emelkedett az infláció, a 2016-os esztendő azonos hónapjához viszonyítva 3,32%-kal. Novemberhez viszonyítva az árak elmozdulása egy-két kivételtől eltekintve akár elhanyagolhatónak is minősíthető. Megdrágult viszont többek között a krumpli, nevezetesen ...

Bővebben »

Az életkor nem számít

A múlt év augusztusában jelent meg ama 2017/28-as kormányrendelet, amely révén kiegészítették az Országos Lakásügynökség (ANL) létrehozására vonatkozó 1998/152-es törvényt. Ez a kormányrendelet a parlamenti vita és jóváhagyás során ugyancsak kibővült, mert a törvény jó néhány szakaszát is módosították, illetve kiegészítették. A szóban forgó 2017/278-as törvény a Hivatalos Közlöny január 4-i számában jelent meg, s abba belekerült egy akár lényegesnek ...

Bővebben »

Álomnak ígérkezett, rémálomnak bizonyul(t)

Nagy dirrel-dúrral harangozta be a múlt esztendőben az egykori kormány a Start Up Nation programot. Az az iránt érdeklődők egy sikeres vállalkozás útra indításáról, kibontakoztatásáról álmodoztak, legalábbis erre lehetett következtetni a finanszírozási útmutatóból. Jelentkezőkben nem is volt hiány, sőt túljelentkezés mutatkozot. Ha némi késlekedéssel, de végül is sikerült több mint 8400 vállalkozónak aláírnia a finanszírozási szerződést. A kifizetések viszont késlekedtek, ...

Bővebben »

A Gazprom „uralma”

Az oroszországi gázhálózatok tekintetében monopolhelyzetben van a Gazprom, amely az Európába érkező gázmennyiségnek közel 40%-át szállítmányozza. Amúgy az orosz gázexport Európába a múlt esztendő során 8,1%-gyal gyarapodott elérve a 193,9 milliárd köbméternyi rekordszintet. Ez annak ellenére, hogy a versenyhelyzet kiéleződött és az orosz uralkodó pozícióval szemben hovatovább fokozódott az aggodalom. Egyébként az állami érdekeltségű Gazprom a világ legnagyobb földgáztermelője, s ...

Bővebben »

Stratégia helyett országos terv

A kormány a múlt esztendei utolsó előtti, december 20-i ülésén fogadta el a hulladékgazdálkodásra vonatkozó országos tervet. A vonatkozó 2017/947-es kormányhatározat a Hivatalos Közlöny január 5-i számában jelent meg, s az a szóban forgó terv mellett magába foglalja a hulladékgenerálás megelőzésének az országos programját is. amúgy ilyen jellegű jogszabályozás eddig is létezett, nevezetesen ama 2004/1470-es kormányhatározat, amellyel jóváhagyták a hulladékgazdálkodás ...

Bővebben »