Gazdaság

Mérleghiány fokhagymából is!

Az Eurostat által nemrégiben közölt statisztikai adatok szerint országunk 2016-ban mintegy 5300 tonna fokhagymát importált. Ez 2,7 euró/kilogrammos áron számolva 14,5 millió eurót jelent, ami ötszöröse a 2012-es esztendőben importált fokhagyma értékének. Tévhit, hogy a legtöbb fokhagyma Kínából érkezik, mert 7,5 millió euróval az első helyet Hollandia foglalta el, a másodikat 2 millió euróval Magyarország, a harmadikat pedig 1,9 millió ...

Bővebben »

Piacélénkítőnek is bizonyulat, ha lesz…

Az elmúlt héten újólag ráterelődött a közvélemény (vagy legalábbis annak egy részének) figyelme a munkavállalók számára biztosítható üdülési utalványokra. A közszférában, valamint az állami érdekeltségű cégek keretében foglalkoztatott személyeket érintő/érdeklő 2017/46-os sürgősségi kormányrendelet vált úgymond újból időszerűvé, lévén hogy annak folyamatban van a parlament általi „szentesítése”. Ennek kapcsán arról is olvashattunk, hogy „még a képviselőháznak is rá kell bólintania a ...

Bővebben »

Új struktúra

Augusztus 30-án született meg ama 2017/21-es kormányrendelet, amely révén módosították és kiegészítették az Országos Prognosztikai Bizottság (CNP) megszervezésére és működésére vonatkozó 2007/22-es kormányrendeletet. Azt követte, illetve azzal összefüggésben került elfogadásra a minap a 2017/771-es kormányhatározat, amelynek a végkifejleménye a szóban forgó államigazgatási szakszerv személyzeti állományának a gyarapodása. Az augusztusi kormányrendelet révén kiegészült a CNP tevékenységi köre a kormány által tervezett ...

Bővebben »

Amiről nem szól a fáma

Nemrégiben a Nemzetközi Valutaalap (FMI) jobbított Románia idei gazdasági növekedésére vonatkozó előrejelzésén, azt 4,2%-ról 5,5%-ra „igazítva ki”. Ezt maga a kormányfő is jó néven vette, s azzal dicsekedett a kormány egyik múlt havi ülésén, hogy ez az ő közbelépésének is köszönhető. Igen ám, de időközben egy „rossz hírt” is közölt a FMI: a GDP arányos költségvetési hiány súlyos mértékben el ...

Bővebben »

„Éget” a tűzifa ára

Egyre gyakrabban hallani, hogy hovatovább emelkedik a tűzifa ára. Ezt a megállapítást támasztotta alá a minap a Romániai Fafeldolgozók Egyesületének (ASFOR) elnöke, Nicolae Țucunel is, aki szerint az utóbbi év folyamán a tűzifa űrméterenkénti ára 120 lejről 200 lejre emelkedett, azaz jelenleg 66%-kal kerül többe. Az árak alakulása tekintetében utalt arra is, hogy főleg a síkvidéken mutatkozik egy erőteljes növekedési ...

Bővebben »

Kedélyeket felborzoló illeték

Alaposan felborzolta a kedélyeket a közpénzügyi miniszter, Ionuþ Mișa ama múlt szerda esti váratlan bejelentése, miszerint a társadalombiztosítási hozzájárulás rendszeréből végül is nem fognak kivonulni a munkáltatók, s valószínű, hogy január 1-től kötelezettek lesznek társadalmi szolidaritási hozzájárulás fizetésére. A kormány eme szándékáról múlt pénteki lapszámunkban már hírt adtunk, de az utóbbi napok fejleményei okán érdemesnek tartjuk arra visszatérni. Mindenekelőtt annak ...

Bővebben »

Kitolt hitelegyezmény

Az infrastrukturális beruházásokkal, illetve végrehajtásával kapcsolatosan az elmúlt 27 esztendő során talán nemigen volt olyan év, amikor rendjén lettek volna a dolgok, zökkenőmentesen, jó körülmények között és az előirányzott pénzalapok „tiszteletben tartása” közepette finalizálódott volna egy fontosabb és jelentősebb munkálat, illetve létesítmény. Gondoljunk csak az észak-erdélyi autópálya egyre inkább tengeri kígyónak ígérkező és beláthatatlan távlatú sorsára. Hol a szerződéskötés körül ...

Bővebben »

Képbe került Grindeanu

Már hetekkel ezelőtt hallani lehetett arról, hogy a kormánypárt csúcsvezetése, valamint a kormányfő szintjén képbe került az egykori kormányfő, Sorin Grindeanu egy magas rangú tisztségviselői funkció elfoglalása tekintetében. Tegnap e vonatkozásban bekövetkezett az első konkrét lépés: Mihai Tudose kormányfő a parlamenthez intézett megkeresésében a Távközlési Országos Szabályozási Szakhatóság (ANCOM) elnöki tisztségébe javasolta Grindeanut. Kiemelt jelentőségű szakhatóságról van szó, és valószínűsíthető, ...

Bővebben »

Drágul(t) a nyers tej

A Romániai Tejipari Patronátusok Egyesületének (APRIL) elnöke, Dorin Cojocaru (a felvételen) által a minap közölt adatok szerint az utóbbi esztendő során több mint 30%-kal drágult meg a nyers tej felvásárlási ára. Míg az a múlt esztendő nyarán 1,1-1,2 lej/liter volt jelenleg 1,6-1,7 lej/liter körül van, de lehet annál drágább is. Szerinte ez rendjén is van, mert a beszállítók joggal emelték ...

Bővebben »

Döntést hozó már van

Már közismert, hogy a háztartási földgázfogyasztás árának a kilátásba helyezett megemelésére végül is nem került sor. Ez jobbára annak okán, mert az azzal is kapcsolatos, illetve az azt is érintő 2016/64-es sürgősségi kormányrendeletnek a parlament általi szentesítése során nem sikerült dűlőre vinni a dolgokat, vita támadt az energiaszabályozási szakhatóság (az ANRE) illetékesei és egyes honatyák között az árképzést befolyásoló tényezők ...

Bővebben »