Gazdaság

Több mint 115 millió euró traktorra

Forgalmazói becslések szerint 2016-ban körülbelül 2300 új traktort értékesítettek, ami több mint 30%-os piacbővülést jelent a megelőző esztendeivel szemben. Egyébként az utóbbi évtizedben ez volt az első olyan esztendő, amikor is több mint 2000 új traktor talált gazdára. Azzal számolva, hogy egy új traktor átlagára 50 000 euró, akkor arra a következtetésre lehet jutni, hogy a traktorforgalmazók éves bevétele 115 ...

Bővebben »

Két út áll(hat) előtte?…

Január 18-án egy „sokat markoló” sürgősségi kormányrendeletet fogadott el a kormány. Hogy az mennyit is foghat, az majd a későbbiek során kiderül, de néhány kérdőjel már eleve megfogalmazható. A 2017/6-os sürgősségi kormányrendeletről van szó, amely a Hivatalos Közlönyben január 25-én jelent meg, s elméletileg máris hatályossá vált. Úgy néz ki, hogy a Grindeanu-kormány sem fog eltekinteni a sürgősségi kormányrendeletekkel való ...

Bővebben »

Kormányzati csetlés-botlás

Minden jel arra mutat, hogy a kormánykoalíció, személyesen annak „szellemi atyja”, Liviu Dragnea, valamint „visszhangja”, Sorin Grindeanu számára nem jelenthet sikerélményt az idei állami, valamint társadalombiztosítási költségvetés elfogadása és beterjesztése a parlamenthez. Az új kormány beiktatásának a megkésése ugyan nem a kormánykoalíción múlott, de azt követően csetlések-botlások sorozatának lehettünk a tanúi. Amikor már úgy tűnt, hogy jól haladnak a dogok, ...

Bővebben »

Banki megtakarítások

A Banki Betétek Garanciaalapjának (FGDB) adatai szerint az elmúlt esztendőben 27 435 olyan magánszemély volt, akiknek a banki betétei meghaladták a 100 000 eurót, s azok együttes értéke 6,3 milliárd euróra rúgott. A szóban forgó értékhatárt meghaladó banki betétekkel rendelkező személyek száma a megelőző esztendőhöz viszonyítva 4500-zal gyarapodott. A betétesek számát a banki jelentések alapján állapítják meg, s ez egyben ...

Bővebben »

Költségvetési bonyodalmak

Sorin Grindeanu távollétében január 17–21. között a kormányfői operatív teendőket Sevil Shhaideh kormányfőhelyettes látta el, akinek elnökletével pénteken, január 20-án a kormánytagok egy technikai munkaülés során elemezték ki a 2017-es költségvetés törvényének tervezetét és számba vették minden egyes minisztérium és/vagy főhitelutalványozó költségvetési kereteit. A kiadott közlemény szerint lehetséges lesz a GDP arányos 3 százalékos költségvetési hiányba való beilleszkedés, valamint a ...

Bővebben »

Apadás”

A távközlés szabályozási szakhatóság (ANCOM) adatai szerint a 2011–2016-os időszakban a vezetékes telefonszolgáltatók kb. 310 000 előfizetőt veszítettek el, a vonalak száma pedig 380 000-rel csökkent. (A kettő között számbeli eltérés van, mert egy előfizető rendelkezhet több vonallal is, azaz hívószámmal.) Az elmúlt esztendő végén egyébként 4,2 millió körül volt a vezetékes telefonok száma, ami mintegy 9 százalékos „apadást” jelent, ...

Bővebben »

Február 1-jétől hatályba lépik

Az már köztudott, hogy néhány nap múlva, pontosabban február 1-jétől hatályossá válik a képviselőház jelenlegi elnöke, Liviu Dragnea nevével fémjelzett, 2017/1-es törvény. A szóban forgó törvény a Hivatalos Közlöny január 6-i számában jelent meg, s annak értelmében eltörlésre kerülnek egyes illetékek és díjszabások, s ugyanakkor módosulnak és kiegészülnek egyes jogszabályok. Ez a törvény úgy került be a köztudatba, mint 112 ...

Bővebben »

Átszervezési láz

Január 5-én jelent meg a Grin-deanu-kormány által meghozott első jogszabály, nevezetesen a 2017/1-es sürgősségi kormányrendelet. Az a központi közigazgatás szintjén foganatosított egyes intézkedéseket, többek között annak okán, hogy a miniszterek száma az eddigi 21-ről 26-ra emelkedett. Ennek a kormányrendeletnek az előírásaival összhangban, a kormány január 12-i ülésén 16 minisztérium megszervezésére és működésére vonatkozó kormányhatározatokat fogadtak el. Ezek meg is jelentek ...

Bővebben »

Százból egy Romániában

A hazai autópiac egyik 2016-os esztendei sajátossága volt, hogy a legdinamikusabb növekedési arányt a BMW és a Mercedes márkák jegyezték. Ebből az következtethető ki, hogy bővül a tehetősebb vásárlóikör, s a luxusautók tekintetében ez a két márka örvendett a legnagyobb érdeklődésnek. Ebben az összefüggésben utalhatunk arra, hogy a BMW Group Románia menedzserere, Cristian Vlasin szerint a vásárlói igénylések száma meghaladta ...

Bővebben »

Felakadtak a szűrőn

A Román Gépkocsi Törzskönyv (RAR) felügyeleti főosztálya múlt esztendei ellenőrzései során 937 javítási, beállítási, átépítési és bontói tevékenységet folytató gazdasági operatőrt függesztett fel. Ezzel egyidejűleg a kirótt bírságok értéke megközelítette az 1,7 millió lejt. Amúgy összesen 3100 ellenőrzési akcióra került sor. A törvényes előírások megsértése tekintetében megemlítendő a megfelelő műszaki engedélyek hiánya vagy olyan munkálatok elvégzése, amelyekre nem volt jogosítványa ...

Bővebben »