Gazdaság

Százból egy Romániában

A hazai autópiac egyik 2016-os esztendei sajátossága volt, hogy a legdinamikusabb növekedési arányt a BMW és a Mercedes márkák jegyezték. Ebből az következtethető ki, hogy bővül a tehetősebb vásárlóikör, s a luxusautók tekintetében ez a két márka örvendett a legnagyobb érdeklődésnek. Ebben az összefüggésben utalhatunk arra, hogy a BMW Group Románia menedzserere, Cristian Vlasin szerint a vásárlói igénylések száma meghaladta ...

Bővebben »

Felakadtak a szűrőn

A Román Gépkocsi Törzskönyv (RAR) felügyeleti főosztálya múlt esztendei ellenőrzései során 937 javítási, beállítási, átépítési és bontói tevékenységet folytató gazdasági operatőrt függesztett fel. Ezzel egyidejűleg a kirótt bírságok értéke megközelítette az 1,7 millió lejt. Amúgy összesen 3100 ellenőrzési akcióra került sor. A törvényes előírások megsértése tekintetében megemlítendő a megfelelő műszaki engedélyek hiánya vagy olyan munkálatok elvégzése, amelyekre nem volt jogosítványa ...

Bővebben »

Autópiaci helyzetjelentés – 2017

Elkészült az európai autópiac múlt esztendei mérlege: az Európai Gépkocsigyártók Egyesülete (ACEA) tegnap nyilvánosságra hozta az országonkénti, valamint már­kánkénti eladásszámokra vo­natkozó számadatokat. (Az el­adásszám kapcsán ismételten hangsúlyoznunk kell, hogy a forgalomba bejegyztetett új személygépkocsik számáról van szó.) A nyilvánosságra hozott adatokból az derül ki, hogy a mintegy három évvel ezelőtt bekövetkezett tendencia folytatódott, s Európa majd mindegyik országában növekedett az ...

Bővebben »

Kiadáslefaragások a láthatáron

Ebben az időszakban a Grindeanu-kormány tevékenységének legfontosabb prioritását a költségvetés-tervezet kidolgozása és jóváhagyása, illetve a parlamenthez való beterjesztése képezi. Igen megfeszített tempóban tevékenykednek, s úgy tudni, hogy vasárnap este véget értek a minisztériumokkal, a központi közigazgatási hatóságokkal, ügynökségekkel folytatott egyeztető tárgyalások, s ha minden jól megy, akkor a jövő hét elejére összeállhat a 2017-es esztendei állami költségvetés váza. Az eddig ...

Bővebben »

Energiaellátási gondok?

A minap megjelent 2017/10-es kormányhatározatot elolvasva akár fölöslegesnek is tűnhetne a kérdőjel, ugyanis ez a jogszabály az energiaellátási valószínűsíthető súlyos kockázatok okán született meg, s többek között a villamosenergia- és földgázexport megszüntetését, a nagyfogyasztók fogyasztásának korlátozását stb. teszi lehetővé. Igen, mert a vízszintek „alászállása” okán lecsökken a vízerőművek termelése, a nagy hidegre való tekintettel gyarapodott a földgázfogyasztás, problematikussá vált a ...

Bővebben »

Kinek nő, kinek nem

Nemrégiben már beszámoltunk arról a sürgősségi kormányrendeletről amelynek egyes előírásai értelmében bizonyos közszférai személyzeti kategóriák esetében februártól növekedni fognak az alapbérek. A 2017/2-es sürgősségi kormányrendeletről van szó, amely január 6-án jelent meg a Hivatalos Közlönyben, s amely arról is rendelkezik, hogy a helyi közigazgatási intézményrendszerben, valamint az előadóművészeti vagy zenei közintézményekben február 1-jétől 20, illetve 50 százalékkal növekednek a besorolási ...

Bővebben »

Elnapolt határidők

A kormány január 12-i ülésén fogadták el ama 2017/4-es sürgősségi kormányrendeletet, amely a Hivatalos Közlöny tegnapi számában jelent meg, s amely értelmében elnapolásra került két jogszabály hatályba léptetésének időpontja. Az egyik az erdészeti szabálysértések megállapítására és szankcionálására vonatkozó 2010/171-es törvényt módosító és kiegészítő, 2016/51-es sürgősségi kormányrendelettel kapcsolatos, a másik pedig egyes szociális gondozási juttatások nyújtásának leegyszerűsítésére vonatkozó, 2016/93-as sürgősségi kormányrendelettel ...

Bővebben »

Új elnök

A Hivatalos Közlöny január 13-i számában jelent meg a kormányfő ama 2017/68-as döntése, miszerint Dragoș Doroș urat saját kérésére felmenti az Országos Adóügynökség (ANAF) elnöki funkciójából. Egyes értesülések szerint Doroș meg kívánta előzni azt a vizsgálódást, amelyet a kormány kilátásba helyezett az ANAF háza táján is. Viszont az is köztudott, hogy Doroș még november elején bejelentette ama szándékát, miszerint a ...

Bővebben »

Létszámstop a „kicsiknél”

Annak idején már beszámoltunk ama 2016/182-es törvény közérdeklődésre is számot tartó előírásaitól, amely a múlt esztendő októberében jelent meg, s amely révén jóváhagyták az engedélyezett magánszemélyek (PFA), az egyéni vállalatok (II) és a családi vállalatok (IF) által végzett gazdasági tevékenységekre vonatkozó 2008/44-es sürgősségi kormányrendeletet. Ezt a kormányrendeletet az elmúlt nyolc esztendő során többször módosították és kiegészítették, akárcsak a mostani törvény ...

Bővebben »

Sok nyugdíjast érinthet

A múlt esztendő végén került a közvélemény figyelmének előterébe a nyugdíjasokat érintő/érdeklő ama törvény, amely értelmében mentesülnének az egészségbiztosítási hozzájárulás fizetési kötelezettség alól, egyidejűleg a jövedelmiadó-mentességet élvező nyugdíjkvantum felső határának a megemelésével. Egy olyan módosító jellegű törvénytervezetről volt/van szó, amely parlamenti vitája igen tekervényes utat járt be. Arra szeretett volna pontot tenni a mostani parlamenti többség, s ennek érdekében a ...

Bővebben »