Gazdaság

A hírszerzés mint munkáltató

A múlt hét végén a fővárosban országos szintű állásbörzét szerveztek, amelyen több mint 100 munkáltató jelentkezett különböző álláskínálatokkal. A jelen lévő munkaerő-piaci megfigyelők szerint a legnagyobb érdeklődésnek a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) toborzói standja bizonyult. Valóságos tolongás alakult ki, olyan eset is előfordulva, amikor is több mint 50 érdeklődő várt sorára. Amúgy a SRI volt az az egyetlen munkáltató, amely ...

Bővebben »

A köznyugdíjrendszer lyukai (III.) – Amikor nem a hozzájárulás a mérvadó…

A nyugdíjrendszer egyes „nyúlványaira” tagnapi lapszámunkban már utaltunk. Amúgy a tulajdonképpeni köznyugdíjakon, a szabványnyugdíjakon kívül számos „ágazata” van a hazai nyugdíjrendszernek. (Ez utóbbi nem összetévesztendő az állami köznyugdíjrendszerrel, azzal, amelyről a 2010/263-as egységes köznyugdíjtörvény rendelkezik! Ez a törvény sajnos ma már nemigen képes ráfelelni „az egységes” jelzőre.) Mai lapszámunkban folytatjuk az úgynevezett különleges nyugdíjak vázlatos felleltározását. Tekintettel arra, hogy egy ...

Bővebben »

Hivatalosan is csődben

A Biztosítottak Garancia Alapjának (FGA) illetékesei bejelentették, hogy véglegessé vált a Szeben Megyei Törvényszék ama ítélete, miszerint kinyilvánították a Carpatica Asig Rt. csődjét. Ennek nyomán pedig az FGA elkezdi a kifizetéseket a szóban forgó biztosítási cég hitelezői felé. Amúgy a FGA a szóban forgó társaság potenciális hitelezői részéről március 23-ig 16 372 fizetési kérelmet jegyzett, továbbá 11 330 kérést kártérítési ...

Bővebben »

Eladó a Romtelecom épülete

Tegnap jelent meg az a hirdetés, miszerint a Telekom Románia Communications Rt. árverés útján eladná a Csíkszereda központjában és a részvénytársaság kizárólagos tulajdonában lévő (jelenleg „belakatlan”) épületegyüttest. Azt annak idején azért ürítették ki, mert állítólag szeizmikus kockázatnak van kitéve. Az ezelőtt mintegy 44 évvel épült, négyszintes (S+P+3E) létesítményt a hirdetésben kereskedelmi épületként jelölték meg, annak felülete 1937 m2, a hozzá ...

Bővebben »

A köznyugdíjrendszer lyukai (II.) – A méltánytalanság „tanúsítványa”: 1000 lejtől 11 ezer lejig

Tegnapi lapszámunkban beszámoltunk arról, hogy az utóbbi esztendők során hovatovább növekedett a köznyugdíjalap hiánya, s annak okán az állami költségvetésből történő szubvencionálás kvantuma is, de ugyanakkor utaltunk ennek az áldatlan állapotnak a kialakulásában közrejátszó tényezőkre is. Ami vitathatatlan: a köznyugdíjalap deficitjének fokozódásával egyidejűleg ugyan tanúi lehettünk az átlagnyugdíj emelkedésének is, de annak is, hogy aránytalan, indokolatlan és a társadalmi méltányosság ...

Bővebben »

Felajánlások idénye

Ebben az időszakban vált esedékessé a magánszemélyek (beleértve a különböző típusú egyéni vállalkozásokat is) jövedelmi adója 2%-ának felajánlása alapítványok, egyesületek és vallási felekezetek javára. A múlt esztendőre vonatkozóan azt megtehetik mindazon nyugdíjasok is, akik nyugdíját jövedelmi adó terhelte (azaz annak havi értéke meghaladta az 1100 lejt). Félhivatalos értesüléseink szerint az idén megyénkben mintha nehézkesebben indult volna be ez az akció, ...

Bővebben »

Az Ikea napjai

A svéd óriáscég egyetlen hazai, a bukaresti bútoráruházában, naponta legalább 10 teherautónyi áru érkezik (de volt olyan nap is, amikor 18). A leürítésre órákkal a nyitási időpont előtt kerül sor, s azt mintegy 30 alkalmazott végzi, akikre hárul az árufeltöltés, a raktározás és a nyitás előtti rendcsinálás is. Naponta érkeznek szekrények, kanapék, napi átlagban több mint 1000 ágy és ugyanennyi ...

Bővebben »

A köznyugdíjrendszer lyukai (I.)- Finanszírozó a költségvetés

A hivatalos adatok szerint a köznyugdíjalap hiánya 2016-ban elérte a 21 milliárd lejt, ami a GDP 2,7 százalékának felel meg. Az utóbbi 26 esztendő legnagyobb szintjét jelentette ez. A 2017-es esztendő tekintetében sem következhet be kedvező tendencia, egyes becslések szerint a köznyugdíjalap deficitje legalább 7 milliárd lejjel gyarapodhat, azaz elérheti a 28 milliárd lejt, ami a GDP 3,5 százalékának felel ...

Bővebben »

Recseg(ne) a költségvetés? – Pártelnöki figyelmeztetés

A költségvetési bevételek kéthavi alakulása, valamint a FMI küldöttségének a látogatása során elhangzott ajánlások kapcsán az utóbbi időben olyan értesülések is napvilágot láttak, miszerint el fognak napolni egyes kormányprogramban szereplő intézkedéseket (például a nyugdíjpont értékének megemelését), fiskális megszorításokra kerülhet sor, s esetleg negatív előjelű lesz a majdani költségvetés-kiigazítás. Mindezt cáfolta a kormánypárt és a képviselőház elnöke, Liviu Dragnea, de ugyanakkor ...

Bővebben »

Levegőhöz juthat

Mint ismeretes, a román állam az olasz érdekeltségű Enel cégcsoporttal szemben véglegesen megnyert per nyomán 400 millió euróban fog részesülni az olaszok részéről. (Anélkül, hogy a részletekbe bocsátkoznánk, a per tárgyát az egykori Electrica Muntenia-Sud részvénycsomagjának a megvásárlási módja képezte.) A Párizsi Nemzetközi Döntőbíróság ítéletét tiszteletben tartva az Enel képviselői a minap bejelentették, hogy még ez év folyamán hajlandók lesznek ...

Bővebben »