Búcsú az esperestől

Miután a jánosfalvi lelkészt a Szé­kelyudvarhely I. Belvárosi Unitárius Egyházközség papjává választották, eljött az ideje, hogy elbúcsúzzék attól a gyülekezettől, ahol 19 éven át szolgált.

Simó Sándor elköszönő és Lőrinczi Botond László beköszönő lelkész Fotó: Simó Márton

Vasárnap tartott utolsó ottani prédikációjában Simó Sándor elmondta, hogy Homoródjánosfalván talán többet élt, mint Magyarzsákodon, ahol született. Ez a majdnem két évtized nem törölhető ki az életéből, mint ahogyan a helyiek lelkéből sem, hiszen ezekben az években – bár többet temettek, mint amennyit kereszteltek – látványos megvalósítások történtek a faluban. Megújult a lelkészi és a kántori lakás, a helyi óvoda és iskola, a volt szövetkezeti bolt közösségi terme – amelyek mind-mind egyházi tulajdonba kerültek vissza ebben az időszakban –, és szoros testvérkapcsolatokat alakítottak ki magyarországi, hollandiai és amerikai településekkel.
Homoródjánosfalva – bár közigazgatásilag Brassó megyéhez tartozik – unitárius gyülekezete révén a Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör része, erős az udvarhelyszéki kötődésük.
Az ünnepségen jelen volt Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának alelnöke is, aki a szomszédos Városfalva szülötteként biztosította a helyieket, hogy Hargita megyei vezetőként a továbbiakban is igyekszik segíteni a jánosfalviakat. A továbbiakban egyébként a városfalvi lelkész, Lőrinczi Botond László szolgál majd Homoródjánosfalván és a homoróddaróci filiában mindaddig, amíg a lelkészi állást sikerül betöltetni.
Az istentiszteletet követően köszöntötték a szépkorúakat és a helyi kultúrotthonban közebéd keretében vettek búcsút Simó Sándor lelkész-esperestől, akit a továbbiakban is visszavárnak.

Simó Márton