Az ördög bankkártyája

Szombaton este fél 8-tól a homoródszentmártoni Zoltán Aladár Művelődési Házban vidéki színjátszó társulatok előadásait tekinthetik meg az érdeklődők. Fellép a Csíkvacsárcsi Amatőr Színjátszó Csoport, a Csíkcsicsói Csicsóka Amatőr Színjátszó Csoport és a Siklódi Tarisnyások Amatőr Színjátszó Csoportja. Az esemény része a Kulturális értékcsere elnevezésű programnak, amelyet Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont működtet, ezúttal Homoródszentmárton Község Polgármesteri Hivatalával partnerségben.


A csíkvacsárcsiak Móricz Zsigmondtól A zördög című népi komédiát mutatják be, a csíkcsicsóiak a Faluvégén kurta kocsma japán változata című vidám jelenetet adják elő, majd a siklódi műkedvelők a Bankkártya és a Temetés című vidám jeleneteket játsszák.
Erdélyben, Székelyföldön nagy hagyománya és gazdag jelene van napjainkban is a vidéki színjátszásnak. Nemrég járt le az Ekhós szekér nyomában elnevezésű felnőtt műkedvelő színjátszó társulatok találkozója Siklódon. Homoródszentmárton községben e rendkívüli kulturális esemény egyrészt tapasztalatcserét jelenthet, ám a vidám jelenetek megtekintésén túl a program célja a községet bevonni a műkedvelő színjátszó mozgalomba.