Álláshirdetés

HIRDETÉS

Hargita Megye Tanácsa pályázatot hirdet a Hargita Népe Kiadó menedzseri tisztségének betöltésére

A versenyvizsgára Hargita Megye Tanácsa székhelyén, Csíkszereda, Szabadság tér 5.szám alatt kerül sor.

A jelentkezők a pályázati anyagot, a Hargita Népe kiadó tevékenységének menedzsmenttervét (konkrét megoldásokkal, várt eredményekkel és az elvárások teljesítéséhez szükséges források becslésével), nyomtatva és elektrónikusan (adathordozón, pdf.formátumban), 2018 június 06-ig, 1600 óráig nyújthatják be zárt borítékban (aláírás nélkül) Hargita Megye Tanácsa menedzsment vezérigazgatóságának Humánerőforrás részlegére, a megyeháza 132-es irodájában.

 1. Részvételi feltételek:

 Általános követelmények:

 • román állampolgárság, vagy az Európai Unió bármely tagállamának állampolgársága;
 • a feladat elvégzéséhez való alkalmasság;
 • megfelelő tanulmányi végzettség
 • megfelelő szakképesítés vagy tapasztalat management terén
 • egyéb követelmények

Speciális követelmények:

 • felsőfokú végzettség záróvizsgával;
 • minimum 3 év szakmai régiség;
 • szakképesítés management területen vagy annak megszerzése a 189/2008 Sürgősségi Kormányrendelet 45-ös artikulusa szerint a menedzsment szerződés aláírásától számítva 1 éven belül.

2.A pályázati anyag a következőket tarlalmazza:

 • Részvételi kérelem
 • Személyi igazolvány másolata
 • Európai típusú curriculum vitae (az 1021/2004 sz. Kormányhatározat szerint)
 • Az egyetemi oklevél és más, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • Munkakönyv másolata, vagy igazolás a letöltött munkaidőről és az állás betöltéséhez szükséges szakmai tapasztalatról
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Munkaképességet bizonyító orvosi igazolás, amelyet a meghallgatás időpontját megelőző 6 hónapban állított ki a családorvos
 • 3 évre (2018-2020) szóló menedzsmentterv a Hargita Népe kiadó vezetésére

A fenti okiratok másolatait hitelesítve kell benyújtani vagy a másolatokkal együtt az eredetit is be kell mutatni, ebben az esetben a másolatokat a vizsgabizottság titkára hitelesíti.

A menedzsmentterv nem tartalmazhatja a pályázó aláírását vagy olyan adatokat, amelyekkel a pályázó azonosíthatóvá válik. A tervnek meg kell felelnie a könyvészetben felsorolt jogszabályok előírásainak, tartalmaznia kell a pályázó meglátásait a Hargita Népe kiadó tevékenységének fejlesztésével kapcsolatban a 2018-2020 közötti időszakban, a terv terjedelme 15 oldal+mellékletek.

A menedzsmentterv elkészítésére vonatkozó további információkat a pályázók indokolt kérelem alapján igényelhetnek.

3.A pályáztatásra vonatkozó szabályokat, az óvások elbírálására vonatkozó rendelkezéseket, a célkitűzéseket és az elvárásokat tartalmazó dokumentációt Hargita Megye Tanácsa a 270/2018 számú elnöki rendeletével fogadta el. Az elnöki rendelet mellékletei elérhetőek az intézmény honlapján (www.hargitamegye.ro).

Ezeket a dokumentumokat kérésre a vizsgabizottság titkára a pályázók rendelkezésére bocsátja nyomtatva vagy elektrónikusan.

4.További információt Hargita Megye Tanácsa Menedzsment vezérigazgatóságának Humánerőforrás részlegén, a 132-es irodában, a hr@hargitamegye.ro e-mail címen vagy a 0266-207700 telefonszámon, az 1406-os vagy az 1408-as belsőn igényelhetnek.

 Borboly Csaba

elnök


Hargita Népe Lapkiadó,
Csíkszereda, Temesvári sugárút, 4 szám

Versenyvizsgát hírdet munkaszerződéses állás betöltésére meghatározatlan időre:
Jogtanácsos

Részvételi feltételek:

 • Jogi egyetemi végzettség- záróvizsgával;
 • legalább 3 év munkatapasztalat a tanulmányok elvégzése után;
 • számítógép-kezelői ismeretek: Windows, MS-Office csomag
 • kiváló kommunikációs készség; önálló munkavégzésre való alkalmasság, pontosság;

A versenyvizsga időpontja:

 • 2018 június 25-én, 12,00  óra írásbeli vizsga
 • 2018 június 29-én 10,00 óra szóbeli vizsga
 • Beíratkozás: június 15 (is).

A versenyvizsga részvételi feltételeit és könyvészeti anyagát az intézmény székhelyén függesztjük ki, – illetve Hargita Megye Tanácsának weboldalán –

http://hargitamegye.ro/alintezmenyek altal meghirdetett allasok.html   – tesszük közzé.

További információkat a 0366–100156 telefonon kaphatnak az érdeklődök.