A pártelnök újabb beidézése…

Már a múlt hét végén hallani lehetett arról, hogy Liviu Dragneát, a kormánypárt elnökét, a képviselőház elnökét ismét beidézték az Országos Korrupció-ellenes Igazgatósághoz (DNA), s egyesek azt is tudni vélték, hogy újabb felhők tornyosulnak a pártvezér feje fölött, ugyanis nem egy már folyamatban lévő bűnvádi eljárás keretében került sor „meghívására”, hanem merőben új üggyel kapcsolatosan. Sem a szociáldemokrata párt részéről, sem pedig az érintett személy részéről nem erősítették meg a sajtóértesüléseket.

Tegnap reggel nagy volt a sürgés-forgás a DNA székháza környékén, csendőri alakulatok is megjelentek nemcsak annak közvetlen közelében, hanem a szemközti járdán is, de kisebb csoportok is összeverődtek. Akkor már nyilvánvalóvá vált, hogy valóban beidézték Dragneát, és bármelyik percben megérkezhet. Meg is érkezett, de az „érdeklődőktől” jól elszigetelték, úgy tűnt, hogy a pártelnök sem hajlandó a sajtó képviselőinek nyilatkozni. Hasonlóképpen történt akkor is, amikor távozott a DNA épületéből. Időközben azonban történt egy és más.
A délelőtti órákban terjedelmes közleményt hozott nyilvánosságra a DNA, s abban többek között az áll, hogy indítványozták a bűnüldözési eljárást kilenc gyanúsított személlyel szemben, s azok között első helyen szerepel Liviu Dragnea, aki a cselekmények bekövetkeztének időpontjában Teleorman Megye Tanácsának elnöke volt, s akit szervezett bűnözői csoport létrehozásával, hamis, pontatlan vagy hiányos okiratok vagy nyilatkozatok rosszhiszemű használata vagy bemutatása elkövetésének bűntényével, továbbá szolgálati visszaélés bűntényének kétszeri elkövetésével gyanúsítottak meg. Rajta kívül a meggyanúsított személyek között van a Teldrum Rt.-nél egykor különböző funkciókat vagy képviseletet ellátó nyolc személy, akiket azonos vagy másabb bűncselekmények elkövetésével gyanúsítottak meg a DNA ügyészei.
Az ügycsomó kapcsán a közleményben utalás van arra is, hogy annak alapját az OLAF (a Csalásellenes Európai Hivatal) ama 2016. szeptember 30-án megküldött értesítése képezte, amely különböző bűncselekmények elkövetésének gyanúját tartalmazza, s azok között van ama bűncselekmény is, amely szerint hamis okiratok alapján jogtalanul nyertek el finanszírozást európai alapokból megyei utak rehabilitálási munkálataira.
Nem részleteznénk a DNA terjedelmes közleményének tartalmát, hisz azt akárki szemrevételezheti az igazgatóság honlapján. Az viszont vitathatatlan, nem „pehelykönnyű” kategóriába tartozó (bűn)cselekményekről lehet, illetve van szó. A jelek szerint annak ellenére, hogy több mint egy év telt el az OLAF által „észleltek” közlésének időpontjától, a DNA szintjén a kezdet kezdeténél tart az eljárás. Ezt a feltételezésünket jobbára arra alapozzuk, hogy az egyik állítólagos „főkolompos” beidézésére csak most került sor. Egyesek a dolgok ilyenszerű alakulásában amolyan összeesküvést, politikai cselszövést látnak a kormánypárt, valamint annak elnöke ellen.
„Drukkerek”…
Tegnap többek között ennek okán is voltak ott a DNA kapujában szimpatizánsai, köztük a szociáldemokrata párt néhány prominens alakja, képviselők és szenátorok. Azt hangoztatták, hogy ilyenkor szükséges a szolidaritás, a DNA előtti jelenlé­tükkel (illetve ácsorgásukkal – szerk. megj.) kívánnak szolidaritást vállalni a pártelnökkel és biztosítani őt támogatásukról. Bár az ártatlanság vélelme ez esetben is megilleti a beidézett személyeket, tehát Dragneát is, a mostani „szocializáció” során párttársai (akik között lehetnek majdani „sorstársai” is) máris meghozták a maguk igen magabiztos és kategorikus döntését, elhagyva a „vélelem” fogalmát, azaz kimondták Liviu Dragnea ártatlanságát.
Ez a kiállás emberileg akár elfogadható is lehetne, de mégis csak indokolatlan és felesleges a sietség. Jó lenne megvárni a jogerős és végleges bírói ítéletet. Addig viszont lesz még alkalmuk (már ha kedvük is lesz) ilyen jellegű szocializációra, illetve ácsorgásra. Bőven lesz, lehet idejük, mert a hazai gyakorlatban az igazságszolgáltatás malmai igen lassan őrölnek. Ez esetben van még egy olyan tényező, amelyről nem lehet megfeledkezni és amelynek ugyancsak nagy (akár döntő) szerepe is lehet a hangzatosnak tűnő ügycsomó végkimenetele tekintetében: Liviu Dragnea képviselőként mentelmi joggal rendelkezik.

Hecser Zoltán