Havi archívum: május 2017

Fontos tudnivalók

Péntektől kell forgalomkorlátozásra számítani a megyeközpontban, a csíksomlyói pünkösdi búcsú idején, szombaton pedig behajtási tilalom lép érvénybe a város több utcájában. A zarándokok három helyszínen a csíksomlyói templom udvarában, a borvízforrásnál és a nyeregben találnak egészségügyi ellátást. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat. Idén is forgalomkorlátozással biztosítja a csíkszeredai önkormányzat a csíksomlyói búcsúra gyalogosan érkező keresztalják és zarándokok zavartalan és biztonságos közlekedését. ...

Bővebben »

Gyermekdal-vetélkedő

Ne hagyjuk cserben az Éneket! címmel szerveztük meg Csík­szentdomokoson a XVII. Kiírásához érkezett népdal- és gyermekdal-vetélkedőt. Idén is sokan válaszoltak a szervezők meghívására, és az előző évekhez hasonlóan nagyon sok ügyes énekes, rengeteg gyönyörű népdallal és gyermekdallal kápráztatta el a közönséget. Szólóénekesek és 2-4 tagú kiscsoportok neveztek be Taplocáról, Csi­csóból, Madéfalváról, Madarasról, Dánfalváról, Karcfalváról, Szent­tamásról és Do­mokosról. A gyermekek két ...

Bővebben »

A könyvkötő és a búcsúvásár

Szemerjay Károly székelyudvarhelyi könyvkötő 1896-ban imakönyvekkel és más búcsús tárgyakkal érkezett a csíksomlyói búcsúra, de az első napokon megakadályozták abban, hogy árusítsa portékáit. Panaszával az alispánhoz fordult… s mi most épp ennek köszönhetően nyerhetünk egy kis betekintést az egykori búcsúvásárok világába Daczó Katalin levéltári búvárkodásai révén. Fejkendőt vettek az asszonyok, bicskát a férfiak, mézeskalácsszívet a szerelmesek. Senki nem indult haza ...

Bővebben »

A székelyszentléleki templom főoltára

Székelyszentlélek a Felső-Nyi­kómente egyik legrégibb települése, Székely­ud­varhelytől 10 km-re északnyugatra fekszik. A falu az 1333-as pápai tizedjegyzékben a Telegdi főesperesség Erdőháti esperesi kerületének egyik egyházközségeként került említésre Sanctus Spiritus néven.1 Székelyszentlélek sokáig Farkaslaka, Bogárfalva és Malomfalva2 anyaegyháza volt, Francesco Leone da Modica ferences szerzetes 1638. évi jelentésében is e három falu anyaegyházaként szerepel, a hívek lelki gondozását ekkor licenciátus végezte.3 ...

Bővebben »

Identitáskeresőben, avagy költőkkel, asztal mellett

Bogdán József pap-költő legújabb verseskötete nemrég jelent meg Újvidéken, a Forum Könyvkiadónál A szavak néha követ. Fehértemplomi képeslapok címmel. Rafi Lajos Halottként él az Isten című gyűjteményes kötete megjelenéséről nemrég számoltunk be lapunkban. A köteteket Bacsa Melinda, illetve Ferencz Zoltán és Siklódy Ferenc illusztrálta. A két könyvet párhuzamosan olvasta Sarány István. Nem hiszek a véletlenekben, de olykor szembesülök azzal a ...

Bővebben »

Beszélgetés Deáky Andrással Gyimesbükk zarándokhellyé válásáról – Romjainkat sem hagyhatjuk pusztulni, hol a csodát megéljük

Zarándokhellyé azok a helyszínek válnak, ahol csoda történik, a csodák pedig szentekhez köthetők. Gyimesbükkön Deáky András nyugalmazott iskolaigazgató szavai szerint „másképp esett meg a csoda”: kilenc évvel ezelőtt akkora érdeklődés és összefogás telepedett rá az ezeréves határra, amekkorától még mindig könnybe lábadnak a szemek. A zarándokhellyé válás folyamatáról beszélgetett Kovács Hont Imre Deáky András tanárral, panziótulajdonossal. – Az utóbbi évtizedben ...

Bővebben »

A csehétfalvi unitárius templom orgonájának története

Templomaink felbecsülhetetlen kincsei közé tartoznak az orgonák. A hangszerek királynőjének tartott bonyolult szerkezetek a barokk korban terjedtek el vidékünkön is. A keresztúri egyházkör unitárius templomai orgonáinak bemutatására vállalkozott sorozatában Márk Attila. Csehétfalva a Nyikó mentén, a Firtos tövében elhelyezkedő völgykatlanban, Udvarhelytől északra fekszik. 1566-ban Cheherdfalva néven jelentkezik a regestrumban, majd 1602-ben Csehédfalva formában fordul elő. Az egyházközség a tarcsafalvi egyházközséghez ...

Bővebben »

Peru, a szivárványos csoda 21. – Úszószigetek népe

A Titicaca tavon béke honol. Partjait totoranád szegélyezi, melynek kisebb-nagyobb hajladozó kötegei mindegyre fölbukkannak a víz felszínén. Körülbelül fél órát hajókáztunk, míg fölbukkant az első valódi, ember alkotta úszó szigetcsoport. A híres szigetek – számukat körülbelül négyszázra becsülik – ebből a tavon növő nádból készültek. Gyakorlatilag ennek a víz felszínén földdel, hordalékkal összegubancolódott erős gyökérzetéből kialakult vékony rétegre erősítenek újabb ...

Bővebben »

Csíkszentlélek: kihívásokkal újjáéledő közösség

Csíkszentlélek temploma pünkösdkor tartja búcsúját. Az ünnep majdnem egybeesik a csíksomlyói búcsúval, így az egyházközség kénytelen szembenézni azzal a ténnyel, hogy a szentléleki búcsú a pünkösdszombati somlyóinak az árnyékában történik. De milyen is az a közösség, ahol a magyarok legnagyobb zarándoklata vet árnyékot a helyi búcsúra, miközben az újonnan beköltöző városi közösség is árnyékot hoz az „őslakos” szentlélekiek fölé? Biztos, ...

Bővebben »

Pünkösdi kínálkodás

Hajdanán, amikor még csíki diák voltam, ki nem hagytam volna egyetlen csíksomlyói búcsút sem. Ennek két legfőbb oka nem vallási indíttatású volt, hanem sokkal prózaibb. Elsősorban nagyon imponált nekünk, hogy végre mi is tehetünk valami „rendszerellenest”, ugyanis abban az időben – az 1970-es évek végén – szigorú büntetést helyeztek kilátásba annak a diáknak, akit „tetten értek”, hogy templomba jár. A ...

Bővebben »