Havi archívum: május 2016

Még nem harangoztak, de már este van

Nemrégiben ünnepelte 90. születésnapját Kallós Zoltán néprajzkutató. Pár nappal a kolozsvári operában szervezett ünnepség előtt válaszúti otthonában kereste fel az ünnepeltet Székely Ferenc. A beszélgetés második, befejező része. – Hány adatközlővel dolgozott, s most hányan élnek azok közül? – Szomorú visszagondolni, mert akik a Balladák Könyvében vannak nyilvántartva mint énekesek, összeszámoltam, a 250-ből ha él 20–25… – Azt mondják: a ...

Bővebben »

Székely János: A Nyugati hadtest

A százkötetesre tervezett Székely Könyvtár legutóbbi kissorozatának egyik éke Székely János A Nyugati hadtest című kisregénye. Ferenczes István könyvismertetője. „Rendetlen, sűrű tömegben Okádják őket a völgyek. Kínlódva, tülekedve caplatnak a sárban – Hogy lehet az, Hogy a vesztesek útján Örökké sár van? Ázott posztóbűz gőzöl utánuk, Köpenyük fejre veszik. Hogy lehet az, Hogy a vesztes egéből Mindig esik?” (Székely János: ...

Bővebben »

Czintos hetven

Színházunk, a Csíki Játékszín számára sorsdöntő volt, hogy születésénél kiváló színészek bábáskodtak. Közülük most Czintos József május 30-án hetven évet tölt. Szívünk minden melegével köszöntjük, jó egészséget és töretlen alkotókedvet kívánunk Neki! Cini – ma már sokak számára Cini bácsi – színészi csodája abban áll, hogy egyaránt tud kacagást és könnyeket előcsalni. Hogy a klasszikus mondást parafrazáljam: amit Czintos nem ...

Bővebben »

A székelyudvarhelyi unitárius templom orgonájának története

Templomaink felbecsülhetetlen kincsei közé tartoznak az orgonák. A hangszerek királynőjének tartott bonyolult szerkezetek a barokk korban terjedtek el vidékünkön is. A környék unitárius templomai orgonáinak bemutatására vállalkozott sorozatában Márk Attila. Könnyű feladatnak ígérkezett a székelyudvarhelyi unitárius templom orgonájának történetét megírni, hisz a székely város unitárius egyházközsége a legkésőbb alakultak egyike. Mégis, tanulmányozva az okiratokat, érdekfeszítő, megválaszolatlan kérdések sokasága merült fel. ...

Bővebben »

A festészet körülményei*

Tegnap nyílt a csíkszeredai Új Kriterion Galériában franyo aatoth festőművész kiállítása. A művészről, munkásságáról feLugossy László ír. Néhány évig csak telefonon ismerkedtem franyo humánumával, művészetével, mert személyesen csak később találkoztunk. Időnkét felhívott Párizsból, és kedélyes derűt érezve hangjában mindig kompenzálta hétköznapi keserűségeimet, jóval könnyedebben léptem át megnyomorítottságomon, amit oly direkten szeretnek elkövetni az emberen. Ez az, amit csak az tud, ...

Bővebben »

Volt egyszer egy…

…hely a világon, ahol nem járt magyar? – kezdem (költői) kérdéssel mai tárcámat. Biztosan van ilyen hely is, de az nem lehet nagyobb tenyérnyinél, elképzelhető, hogy arrafelé is járt legalább egy átutazó magyar, csak ott éppen nem találtatott feljegyzésre méltó nevezetesség. Egy szó, mint száz, mindenütt ott vagyunk. Kedves Olvasóm! Én már a tudomány iránti rosszmájúsággal elegy tisztelettel belenyugodtam a ...

Bővebben »

Beszélgetés Scherer Péterrel – Annyira megszerettem Piricskét, hogy sokáig itt nyaraltunk

Két produkcióval érkezett a Nézőművészeti Kft. a csíkszeredai Lurkó Fesztiválra: az Ady/Petőfi, illetve a kábítószer-függőségről szóló, A gyáva című előadásokat Scherer Péter rendezte, utóbbiban pedig a főszereplő apjaként játszik is. A színházi alkotóval a Márton Áron Gimnáziumban egy üres osztályteremben beszélgettünk, Scherer Péter barátságos és nyílt természetének köszönhetően több órán keresztül tarthatott volna az interjú, de közbeszólt A gyáva című ...

Bővebben »

Aszfaltozott utak – rendezett községek

Jövő év derekára aszfaltozva lesz öt felcsíki község: Csíkszentdomokos, Csík­szent­tamás, Csíkkarcfalva, Csík­dán­falva és Csíkmadaras utcáinak kétharmada. Ez a megvalósítás nemcsak a lakosság komfortérzetét növeli, hanem a rendezett településképhez is hozzájárul – hangzott el a Felcsík integrált fejlesztése elnevezésű projekt kivitelezésének megkezdése alkalmából Dánfalván tartott sajtótájékoztatón. Az egész Felcsíkot érinti az a csaknem 5 millió euró értékű beruházás, amelynek első „kapavágásait” ...

Bővebben »

Januárban érkezhet az első szállítmány

Elkészült a gyergyóremetei EU-komform végleges hulladéklerakó első cellája, a szelektív hulladékválogató, valamint a komposztálóállomás. A létesít­ményt tegnap adták át az építők, politikusok és a sajtó jelenlétében. A Hargita Megye Integrált Hulladékgazdálkodási projekt munkálatainak nagy részét befejezték, csupán a csík­szeredai és a korondi átrakó-, tömörítőállomások megépítése maradt hátra, valamint az üzemeltető keresése. Optimális esetben akár már januártól el­kezdhetik használni a létesítményeket ...

Bővebben »

Együttműködési megállapodást írtak alá

Többoldalú együttműködési meg­állapodást írtak alá tegnap Gyer­gyó­szentmiklóson és Gyer­gyó­ditróban a megyei és helyi önkormányzat vezetői, a vállalkozók szövetsége, a szakiskola, valamint a tanfelügyelőség képviselői. A cél a szakoktatás fellendítése. Hosszú ideje elkezdődött már a párbeszéd a szakoktatás ügyében az érintett önkormányzatok, intézmények, szer­vezetek között, szóbeli megegyezés már korábban született arról, hogy e téren nagyszabású együtt­mű­kö­désre van szükség a jelenlegi helyzet ...

Bővebben »